Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 6: Góc

Hoidap.vietjack.com trân trọng giới thiệu: lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài 6: Góc sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 6. Mời các bạn đón xem:

350
  Tải tài liệu

Giải bài tập Toán 6 Bài 6: Góc

Hoạt động khám phá 1 trang 85 Toán lớp 6 Tập 2Các hình trong Hình 1 có đặc điểm chung gì?

Các hình trong Hình 1 có đặc điểm chung gì?

Lời giải:

Hình a) được tạo bởi hai tia AB và AC có chung điểm gốc là A.

Hình b) được tạo bởi hai tia DE và DF có chung điểm gốc là D. 

Hình c) được tạo bởi hai tia GH và GI có chung điểm gốc là G.

Vậy các hình trong Hình 1 có đặc điểm chung là đều được tạo thành từ hai tia khác nhau, có chung một điểm làm gốc.

Thực hành 1 trang 86 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy đọc và viết các góc đỉnh A, B, C trong tam giác ABC ở hình bên.

Hãy đọc và viết các góc đỉnh A, B, C trong tam giác ABC ở hình bên

Lời giải:

Các góc đỉnh A, B, C trong tam giác ABC là:

* Góc đỉnh A: 

- Đọc là: góc BAC hoặc góc CAB.

- Viết là: góc BAC hoặc góc CAB.

* Góc đỉnh B: 

- Đọc là: góc ABC hoặc góc CBA.

- Viết là: góc ABC hoặc góc CBA.

* Góc đỉnh B: 

- Đọc là: góc ACB hoặc góc BCA.

- Viết là: góc ACB hoặc góc BCA.

Thực hành 2 trang 86 Toán lớp 6 Tập 2- Em hãy chỉ ra đỉnh và các cạnh của góc được kí hiệu là .

- Góc có hai cạnh là AP và AQ là góc nào?

Lời giải:

- Ta có:MON được tạo thành bởi 2 tia OM và ON có chung gốc O.

Vậy MON có đỉnh là O, các cạnh là OM và ON.

- Góc có hai cạnh AP, AQ hay góc này có hai tia AP và AQ chung gốc A.

Vậy góc có hai cạnh AP và AQ là PAQ.

Thực hành 3 trang 86 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy vẽ góc mOn vào vở.

Lời giải:

Cách vẽ góc mOn:

- Lấy điểm O bất kỳ trên mặt giấy.

- Từ điểm O, vẽ tia Om bất kỳ.

- Vẽ tia On không trùng với tia Om. 

Ta được góc mOn như hình vẽ:

Em hãy vẽ góc mOn vào vở

Thực hành 4 trang 87 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát hai hình dưới đây. Em có nhận xét gì về COD và zOt?

Quan sát hai hình dưới đây. Em có nhận xét gì về COD và

Quan sát hai hình dưới đây. Em có nhận xét gì về COD và

Lời giải:

Góc COD tạo bởi hai tia OC và OD. Hai tia OC và OD cùng nằm trên một đường thẳng nên COD.

Góc zOt tạo bởi hai tia Oz và Ot. Hai tia này dọc theo mép dưới của thước đo góc nên zOt.

Nhận xét: Hai góc COD và góc zOt bằng nhau và đều tạo thành đường thẳng với số đo góc là 180 độ.

Hoạt động khám phá 2 trang 87 Toán lớp 6 Tập 2Em gấp đôi mảnh giấy hình vuông theo đường chéo (như Hình 6) để tạo thành các góc và lấy bút khoanh một cung vào góc, vẽ một điểm M trong phần giấy vừa gấp.

Điểm M cho ta hình ảnh điểm trong của góc nói trên.

Em gấp đôi mảnh giấy hình vuông theo đường chéo (như Hình 6)

Hình 6

Lời giải:

Học sinh tự thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Thực hành 5 trang 87 Toán lớp 6 Tập 2: Điểm M trong hình sau là điểm trong của những góc nào?

Điểm M trong hình sau là điểm trong của những góc nào?

Lời giải:

Lấy các điểm A, B, C, D lần lượt thuộc các tia Oz, Oy, Ox, Ot.

Nối AB, AC, AD với nhau. Vẽ tia OM đi qua hai điểm O và M (như hình vẽ).

Điểm M trong hình sau là điểm trong của những góc nào?

Nhận thấy:

+) AB cắt tia OM mà AĐiểm M trong hình sau là điểm trong của những góc nào?Oz, BĐiểm M trong hình sau là điểm trong của những góc nào?Oy nên điểm M là điểm trong của yOz.

+) AC cắt tia OM mà AĐiểm M trong hình sau là điểm trong của những góc nào?Oz, CĐiểm M trong hình sau là điểm trong của những góc nào?Ox nên điểm M là điểm trong của xOz.

+) AD cắt tia OM mà AĐiểm M trong hình sau là điểm trong của những góc nào?Oz, DĐiểm M trong hình sau là điểm trong của những góc nào?Ot nên điểm M là điểm trong của zOt.

Vậy điểm M trong hình sau là điểm trong của các góc:yOz ,xOz ,zOt .

Bài 1 trang 88 Toán lớp 6 Tập 2Lập bảng thống kê các yếu tố của các góc trong mỗi hình dưới đây (theo mẫu).

Lập bảng thống kê các yếu tố của các góc trong mỗi hình dưới đây

Hình

Tên góc

Đỉnh

Cạnh

Ký hiệu góc

a)

góc BPC

P

PB, PC

 

b)

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

Lời giải:

Hình b) tạo bởi ba tia OG, OE, OF chung gốc O tạo ra ba góc: Góc EOF, góc FOG, góc GOE.

+) Góc EOF có đỉnh: O, cạnh: OE, OF. Ký hiệu: EOF .

+) Góc FOG có đỉnh: O, cạnh: OF, OG. Ký hiệu: FOG .

+) Góc GOE có đỉnh: O, cạnh: OG, OE. Ký hiệu: GOE .

 Hình c) tạo bởi các cạnh AB, AC, AD, BC, BD tạo ra tám góc: Góc CAD, góc ACD, góc ADC, góc CAB, góc ACB, Góc ABC, Góc BAD, góc BCD.

+) Góc CAD có đỉnh: A, cạnh: AC, AD. Ký hiệu: CAD.

+) Góc ACD có đỉnh: C, cạnh: CA, CD. Ký hiệu: ACD.

+) Góc ADC có đỉnh: D, cạnh: DA, DC. Ký hiệu: ADC.

+) Góc CAB có đỉnh: A, cạnh: AC, AB. Ký hiệu: CAB.

+) Góc ACB có đỉnh: C, cạnh: CA, CB. Ký hiệu: ACB.

+) Góc ABC có đỉnh: B, cạnh: BA, BC. Ký hiệu: ABC.

+) Góc BAD có đỉnh: A, cạnh: AB, AD. Ký hiệu: BAD.

+) Góc BCD có đỉnh: C, cạnh: CB, CD. Ký hiệu: BCD.

Ta có bảng sau: 

Hình

Tên góc

Đỉnh

Cạnh

Ký hiệu góc

a)

Góc BPC

P

PB, PC

P, BPC

b)

Góc EOF

Góc FOG

Góc GOE

O

O

O

OE, OF

OF, OG

OG, OE

O, EOF

O, FOG 

O, GOE

c)

Góc CAD

Góc ACD

Góc ADC

Góc CAB

Góc ACB

Góc ABC

Góc BAD

Góc BCD

A

C

D

A

C

B

A

C

AC, AD

CA, CD

DA, DC

AC, AB

CA, CB

BA, BC

AB, AD

CB, CD

 

A, CAD

C, ACD

D, ADC 

A, CAB 

C, ACB

B, ABC

A, BAD

  C, BCD.

Bài 2 trang 88 Toán lớp 6 Tập 2An nói với Hằng, My và Yến:

“Hãy đánh dấu góc A trong hình bên”.

An nói với Hằng, My và Yến: “Hãy đánh dấu góc

Hằng, My, Yến đưa ra kết quả tương ứng như sau:

An nói với Hằng, My và Yến: “Hãy đánh dấu góc

An rất ngạc nhiên vì các bạn có câu trả lời không giống nhau. Em hãy giải thích tại sao như vậy.

Lời giải:

Gọi điểm M thuộc cạnh BC (như hình vẽ).

An nói với Hằng, My và Yến: “Hãy đánh dấu góc

Trong hình a) góc bạn Hằng đánh dấu là BAM có đỉnh là A.

Trong hình b) góc bạn My đánh dấu là BAC có đỉnh là A.

Trong hình c) góc bạn Yến đánh dấu là MAC có đỉnh là A.

Vậy các bạn có câu trả lời không giống nhau vì các góc đó đều là góc đỉnh A nên chúng ta đều có thể gọi là góc A, nhưng được tạo bởi các cặp cạnh khác nhau.

Bài 3 trang 88 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy vẽ các hình em đã học hoặc kể lại các hình quan sát được trong thực tiễn có đặc điểm sau:

a) Có 1 góc;

b) Có 2 góc;

c) Có 3 góc;

d) Có 4 góc.

Lời giải:

Em có thể tìm các hình đã học hoặc các hình ảnh quan sát được trong thực tiễn.

Chẳng hạn: Vẽ các hình em đã học như sau:

a) Hình có 1 góc hay hình tạo bởi hai tia chung gốc (như hình vẽ).

Hãy vẽ các hình em đã học hoặc kể lại các hình quan sát được trong

Hình có 1 góc quan sát được trong thực tế: cái kéo đang mở.

b) Hình có 2 góc (lấy hai trong ba góc trong hình vẽ bên dưới) hay hình tạo bởi ba tia chung gốc (như hình vẽ).

Hãy vẽ các hình em đã học hoặc kể lại các hình quan sát được trong

- Hình ảnh 2 góc quan sat được trong thực tế: thanh được dùng để lắp viền cửa.

c) Hình có 3 góc hay hình tạo bởi ba tia chung gốc (như hình vẽ).

Hãy vẽ các hình em đã học hoặc kể lại các hình quan sát được trong

- Hình ảnh 3 góc quan sat được trong thực tế: những góc trần nhà.

d) Hình có 4 góc hay hình tạo bởi bốn tia chung gốc (như hình vẽ).

Hãy vẽ các hình em đã học hoặc kể lại các hình quan sát được trong

- Hình ảnh 4 góc quan sat được trong thực tế: bốn góc của cái bàn.

Bài viết liên quan

350
  Tải tài liệu