Cho góc xOy như hình vẽ. Em hãy dùng thước đo góc đo góc xOy

Lời giải Thực hành 1 trang 89 Toán 6 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6.

1988


Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt

Thực hành 1 trang 89 Toán lớp 6 Tập 2Cho góc xOy như hình vẽ. Em hãy dùng thước đo góc đo góc xOy.

Cho góc xOy như hình vẽ. Em hãy dùng thước đo góc đo góc xOy

Lời giải:

Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc xOy như sau:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 60 của thước đo góc.

Vậy xOy= 60o.

Bài viết liên quan

1988