Sinh sản hữu tính ở động vật là gì ? Quá trình, các hình thức

Sinh sản hữu tính ở động vật là gì ? Quá trình, các hình thức  Sinh học lớp 11 với đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài tập có lời giải cho tiết sẽ giúp học sinh nắm được Sinh sản hữu tính ở động vật là gì ? Quá trình, các hình thức

964
  Tải tài liệu

Sinh sản hữu tính ở động vật là gì ? Quá trình, các hình thức

 

 * Khái niệm :

   - Sinh sản hữu tính ở động vật là kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới qua sự hình thành và hợp nhất giao tử đơn bội đực và giao tử đơn bội cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử này sẽ phát triển thành cá thể mới.

   * Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật :

   - Quá trình sinh sản ở hầu hết các động vật là một quá trình bao gồm 3 giai đoạn nối tiếp nhau, đó là :

     + Giai đoạn hình thành trứng và tinh trùng.

     + Giai đoạn thụ tinh.

     + Giai đoạn phát triển phôi, hình thành cơ thể mới.

   - Sinh sản hữu tính tạo ra các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền. Vì vậy, động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện sống thay đổi.

Hỏi đáp VietJack

   * Các hình thức thụ tinh :

   - Động vật sinh sản hữu tính có hai hình thức thụ tinh : thụ tinh ngoài và thụ tinh trong.

   - Thụ tinh ngoài là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở bên ngoài cơ thể con cái.

   - Thụ tinh trong là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở trong cơ quan sinh dục của con cái.

   * Các hình thức sinh sản hữu tính :

   - Đẻ trứng : có ở hầu hết các loài cá, lưỡng cư, bò sát, côn trùng và một số loài động vật có vú (thú mỏ vịt, thú lông nhím).

   - Đẻ trứng thai : là hiện tượng trứng giàu noãn hoàng đã được thụ tinh và nở thành con non mới được đẻ ra (cá mún, cá kiếm…).

   - Đẻ con : là hiện tượng trứng được thụ tinh và phát triển trong dạ con thành phôi. Phôi được bảo vệ và thu nhận chất dinh dưỡng từ máu mẹ qua nhau thai (hầu hết các loài thú).

Bài viết liên quan

964
  Tải tài liệu