Sinh trưởng ở thực vật là gì ? Phân loại, các nhân tố ảnh hưởng

Sinh trưởng ở thực vật là gì ? Phân loại, các nhân tố ảnh hưởng Sinh học lớp 11 với đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài tập có lời giải cho tiết sẽ giúp học sinh nắm được Sinh trưởng ở thực vật là gì ? Phân loại, các nhân tố ảnh hưởng

486
  Tải tài liệu

Sinh trưởng ở thực vật là gì ? Phân loại, các nhân tố ảnh hưởng

 

* Khái niệm :

   Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào.

Hỏi đáp VietJack

   * Phân loại :

   Sinh trưởng ở thực vật được phân thành 2 dạng : sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.

   + Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh nằm ở đỉnh thân, cành và rễ. Sinh trưởng sơ cấp có ở mọi loài thực vật.

   + Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở cây thân gỗ, đây là kiểu sinh trưởng được tạo ra do hoạt động của mô phân sinh bên. Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ.

   * Các nhân tố ảnh hưởng :

   Sinh trưởng của thực vật phụ thuộc vào 2 nhóm nhân tố chính, đó là nhân tố bên trong (đặc điểm di truyền, thời kì sinh trưởng…) và nhân tố bên ngoài (ánh sáng, nhiệt độ, nước, dinh dưỡng khoáng, ôxi,…).

Bài viết liên quan

486
  Tải tài liệu