Hoocmôn thực vật là gì ? Đặc điểm nổi trội, phân loại, vai trò

Hoocmôn thực vật là gì ? Đặc điểm nổi trội, phân loại, vai trò Sinh học lớp 11 với đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài tập có lời giải cho tiết sẽ giúp học sinh nắm được Hoocmôn thực vật là gì ? Đặc điểm nổi trội, phân loại, vai trò

1353
  Tải tài liệu

Hoocmôn thực vật là gì ? Đặc điểm nổi trội, phân loại, vai trò

 

* Khái niệm :

   Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do thực vật tiết ra, có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.

   * Đặc điểm nổi trội :

   Các hoocmôn thực vật giống nhau ở những đặc tính sau :

   + Được tạo ra ở một nơi nhưng gây phản ứng ở một nơi khác

   + Gây ra những biến đổi mạnh mẽ trong cơ thể thực vật chỉ với một nồng độ cực thấp

   + Tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.

Hỏi đáp VietJack

   * Phân loại :

   Hoocmôn thực vật được phân chia thành 2 nhóm chính, đó là hoocmôn kích thích và hoocmôn ức chế.

   + Hoocmôn kích thích bao gồm auxin, gibêrelin, xitôkinin. Đặc điểm chung của những hooc môn này là kích thích sự dãn dài hoặc phân chia tế bào, nhờ vậy các kích thước các bộ phận nói riêng và cơ thể thực vật nói chung đều tăng đáng kể.

   + Hoocmôn ức chế bao gồm êtilen, axit abxixic. Các hoocmôn ức chế liên quan đến sự chín của quả, rụng lá và điều tiết trạng thái ngủ của hạt.

   * Vai trò :

   Ngày nay, nhiều hoocmôn thực vật được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, ví dụ: sử dụng auxin để kích thích ra rễ phụ ở cành giâm, sử dụng gibêrelin để làm tăng tốc độ phân giải tinh bột, sử dụng xitôkinin để kích thích hình thành chồi ở mô callus trong nhân giống vô tính, sử dụng êtilen để thúc quả mau chín,…

   Việc lạm dụng hoocmôn thực vật có thể gây ra nhiều nguy hại cho con người. Bởi vậy khi sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng này trong sản xuất nông nghiệp hay công nghiệp thực phẩm thì cần đặc biệt chú trọng đến liều lượng, thời gian phân giải hết để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Bài viết liên quan

1353
  Tải tài liệu