Phát triển ở thực vật có hoa là gì

Phát triển ở thực vật có hoa là gì Sinh học lớp 11 với đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài tập có lời giải cho tiết sẽ giúp học sinh nắm được Phát triển ở thực vật có hoa là gì

898
  Tải tài liệu

Phát triển ở thực vật có hoa là gì

 

* Khái niệm :

   - Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan : rễ, lá, hoa,…

   * Những nhân tố chi phối sự ra hoa :

   - Sự ra hoa của thực vật phụ thuộc vào tuổi của cây (đến độ tuổi nhất định thì cây ra hoa), nhiệt độ thấp (trải qua mùa đông giá lạnh tự nhiên hay được xử lý bằng nhiệt độ thấp) hoặc quang chu kì (ra hoa trong nhưng điều kiện chiếu sáng nhất định với sự tham gia của phitôcrôm – sắc tố cảm nhận quang chu kì). - Đối với từng loài thực vật, sẽ có một hoặc một vài nhân tố đóng vai trò quyết định, chi phối sự ra hoa của chúng.

Hỏi đáp VietJack

   * Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển :

   - Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình có mối liên quan mật thiết trong đời sống thực vật. Sinh trưởng là tiền đề của phát triển và ngược lại, phát triển lại là nền tảng của sự sinh trưởng ở mức cao hơn. Hai quá trình này tương tác và chi phối lẫn nhau trong chu trình sống của cây.

   * Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển :

   - Kiến thức về sự sinh trưởng được ứng dụng trong việc thúc hạt hay củ nảy mầm sớm, điều tiết sinh trưởng của cây gỗ trong rừng, tăng quá trình phân giải tinh bột thành mạch nha,… ; kiến thức về phát triển được ứng dụng trong việc xây dựng kế hoạch trồng trọt theo mùa, theo từng vùng miền địa lí ; trong xen canh, chuyển, gối vụ cây nông nghiệp, trồng rừng hỗn loài,…

Bài viết liên quan

898
  Tải tài liệu