Ứng động là gì ? Phân loại, vai trò của ứng động

Ứng động là gì ? Phân loại, vai trò của ứng động  Sinh học lớp 11 với đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài tập có lời giải cho tiết sẽ giúp học sinh nắm được Ứng động là gì ? Phân loại, vai trò của ứng động

831
  Tải tài liệu

Ứng động là gì ? Phân loại, vai trò của ứng động

 * Khái niệm :

   - Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.

Hỏi đáp VietJack

   * Phân loại :

   - Dựa vào việc có hay không sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào, người ta phân chia ứng động ở thực vật thành hai dạng :

     + Ứng động sinh trưởng : là kiểu ứng động mà trong đó các tế bào ở hai phía đối diện nhau của một cơ quan nào đó có tốc độ sinh trưởng khác nhau do tác động của các kích thích không định hướng của điều kiện ngoại cảnh. Ví dụ : hiện tượng nở hoa của nghệ tây, tulip, bồ công anh…

     + Ứng động không sinh trưởng : là kiểu ứng động không có sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào thực vật. Ví dụ : hiện tượng cụp lá ở cây trinh nữ, vận động bắt mồi ở cây nắp ấm…

   * Vai trò :

   - Ứng động giúp cây thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi của môi trường, bảo đảm cho cây tồn tại và phát triển.

Bài viết liên quan

831
  Tải tài liệu