Hô hấp ở thực vật là gì? Bản chất, các nhân tố ảnh hưởng

Hô hấp ở thực vật là gì? Bản chất, các nhân tố ảnh hưởng  Sinh học lớp 11 với đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài tập có lời giải cho tiết sẽ giúp học sinh nắm được  Hô hấp ở thực vật là gì? Bản chất, các nhân tố ảnh hưởng

714
  Tải tài liệu

Hô hấp ở thực vật là gì? Bản chất, các nhân tố ảnh hưởng

 

* Khái niệm :

   - Hô hấp là quá trình ô xi hoá các phân tử hữu cơ thành CO2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng.

Chuyên đề Sinh học lớp 11

   * Bản chất :

   - Quá trình phân giải các chất hữu cơ được phân chia thành 2 dạng cơ bản là phân giải hiếu khí và phân giải kị khí. Đặc điểm chung của 2 con đường này là đều trải qua quá trình đường phân. Tuy nhiên, nếu như sau đường phân và ôxi hoá axit piruvic, phân giải kị khí trải qua quá trình lên men thì trong phân giải hiếu khí, sau giai đoạn nói trên sẽ là chu trình Crep và chuỗi chuyền êlectron hô hấp xảy ra trong ti thể.

   - Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy từ 1 phân tử glucôzơ, khi trải qua phân giải hiếu khí sẽ tạo ra 38 ATP và nhiệt lượng. Đây có thể nói là con đường phân giải chất hữu cơ mang lại hiệu quả năng lượng cao nhất trong sinh giới.

   - Trong hô hấp ở thực vật có một hình thức khá đặc biệt, đó là hô hấp sáng. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và thải khí CO2 ngoài ánh sáng. Hiện tượng này gây lãng phí sản phẩm quang hợp và chỉ gặp ở nhóm thực vật C3.

Hỏi đáp VietJack

   * Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp :

   - Nguyên liệu của hô hấp là sản phẩm của quá trình quang hợp và ngược lại. Do đó đây là hai hoạt động chuyển hoá vật chất có mối liên hệ mật thiết với nhau, đảm bảo cho sự hoạt động nhịp nhàng và ổn định của cơ thể thực vật.

   * Các nhân tố ảnh hưởng :

   - Cường độ hô hấp của thực vật phụ thuộc vào các nhân tố ngoại cảnh. Trong đó điển hình là nước, nhiệt độ, ôxi và hàm lượng khí cacbônic.

Bài viết liên quan

714
  Tải tài liệu