Vai trò của quang hợp đối với năng suất cây trồng

Vai trò của quang hợp đối với năng suất cây trồng  Sinh học lớp 11 với đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài tập có lời giải cho tiết sẽ giúp học sinh nắm được Vai trò của quang hợp đối với năng suất cây trồng

573
  Tải tài liệu

Vai trò của quang hợp đối với năng suất cây trồng

 

- Quang hợp quyết định khoảng 90 – 95% năng suất cây trồng.

  - Chúng ta có thể tăng năng suất cây trồng thông qua việc điều khiển quang hợp. Cụ thể là :

    + Tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp và tăng hiệu quất quang hợp của cây trồng bằng cách áp dụng các biện pháp kĩ thuật như chăm sóc, bón phân, cung cấp nước hợp lí tuỳ thuộc vào giống và loài cây trồng.

    + Tuyển chọn và tạo giống mới có cường độ, hiệu suất quang hợp cao.

    + Bón phân, tưới tiêu hợp lí.

Hỏi đáp VietJack

Bài viết liên quan

573
  Tải tài liệu