Cân bằng nội môi là gì ? Điều hoà áp suất thẩm thấu, Điều hoà pH nội môi

Cân bằng nội môi là gì ? Điều hoà áp suất thẩm thấu, Điều hoà pH nội môi  Sinh học lớp 11 với đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài tập có lời giải cho tiết sẽ giúp học sinh nắm được Cân bằng nội môi là gì ? Điều hoà áp suất thẩm thấu, Điều hoà pH nội môi

753
  Tải tài liệu

Cân bằng nội môi là gì ? Điều hoà áp suất thẩm thấu, Điều hoà pH nội môi

 

* Khái niệm :

   - Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể. Các bộ phận tham gia vào cơ chế cân bằng nội môi là bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển và bộ phận thực hiện.

Hỏi đáp VietJack

   * Điều hoà áp suất thẩm thấu :

   - Có 2 cơ quan chủ yếu tham gia vào điều hoà cân bằng áp suất thẩm thấu, đó là gan và thận. Thận tham gia điều hoà cân bằng áp suất thẩm thấu nhờ khả năng tái hấp thụ hoặc thải bớt nước và các chất hoà tan trong máu. Gan tham gia điều hoà cân bằng áp suất thẩm thấu nhờ khả năng điều hoà nồng độ các chất hoà tan trong máu như glucôzơ…

   * Điều hoà pH nội môi :

   - pH nội môi được duy trì ổn định là nhờ sự góp mặt của hệ đệm, phổi và thận.

Bài viết liên quan

753
  Tải tài liệu