Sinh trưởng và phát triển ở động vật là gì ? Phân loại

Sinh trưởng và phát triển ở động vật là gì ? Phân loại Sinh học lớp 11 với đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài tập có lời giải cho tiết sẽ giúp học sinh nắm được Sinh trưởng và phát triển ở động vật là gì ? Phân loại

506
  Tải tài liệu

Sinh trưởng và phát triển ở động vật là gì ? Phân loại

 

   * Khái niệm :

   + Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

   + Phát triển của cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, biệt hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

Hỏi đáp VietJack

   * Phân loại :

   Dựa vào đặc điểm của giai đoạn hậu phôi, người ta phân chia phát triển thành 2 kiểu : phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái (bao gồm phát triển qua biến thái hoàn toàn và phát triển qua biến thái không hoàn toàn).

   - Phát triển không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành. Phát triển không qua biến thái có ở đa số các động vật có xương sống : gà, chó, thỏ, heo…

   - Phát triển qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác biệt so với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian ấu trùng dần biến đổi thành con trưởng thành. Kiểu phát triển này có ở : ong, muỗi, ếch, ruồi….

   - Phát triển qua biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành. Kiểu phát triển này có ở : châu chấu, ve sầu, cua, gián…

Bài viết liên quan

506
  Tải tài liệu