Hướng động là gì ? Phân loại, vai trò của hướng động

Hướng động là gì ? Phân loại, vai trò của hướng động Sinh học lớp 11 với đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài tập có lời giải cho tiết sẽ giúp học sinh nắm được Hướng động là gì ? Phân loại, vai trò của hướng động

919
  Tải tài liệu

Hướng động là gì ? Phân loại, vai trò của hướng động

* Khái niệm :

   - Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định.

Hỏi đáp VietJack

   * Phân loại :

   - Theo hướng trả lời kích thích, người ta phân chia hướng động thành 2 loại : hướng động dương và hướng động âm. Hướng động dương là sự vận động của cơ quan hướng tới nguồn kích thích. Hướng động âm là sự vận động của cơ quan theo hướng tránh xa nguồn kích thích.

   - Dựa vào bản chất của các loại tác nhân kích thích, người ta phân chia hướng động thành một số dạng cơ bản sau :

     + Hướng sáng

     + Hướng trọng lực

     + Hướng hoá

     + Hướng nước

     + Hướng tiếp xúc

   * Vai trò :

   - Hướng động giúp cây thích nghi với sự biến đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.

Bài viết liên quan

919
  Tải tài liệu