Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp hay, chi tiết

Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp hay, chi tiết  Sinh học lớp 11 với đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài tập có lời giải cho tiết sẽ giúp học sinh nắm được Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp hay, chi tiết

546
  Tải tài liệu

Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp hay, chi tiết

 

Phần dưới trình bày ảnh hưởng của 5 nhân tố ngoại cảnh: cường độ ánh sáng, nộng độ CO2, nước, nhiệt độ và các nguyên tố khoáng đến quang hợp:

   - Cường độ ánh sáng tỉ lệ thuận với cường độ quang hợp cho tới điểm bão hoà ánh sáng (trị số ánh sáng mà từ đó cường độ quang hợp không tăng thêm dù cho cường độ ánh sáng tiếp tục tăng). Thông thường, quang hợp đạt giá trị cực đại tại các miền tia đỏ và tia xanh tím.

   - Nồng độ CO2 tỉ lệ thuận với cường độ quang hợp cho tới điểm bão hoà ánh sáng (trị số CO2 mà từ đó cường độ quang hợp không tăng thêm dù cho nồng độ CO2 tiếp tục tăng).

   - Nước là yếu tố đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình quang hợp. Chúng là nguyên liệu, là môi trường của quang hợp, đồng thời nước tham gia vào quá trình điều tiết khí khổng, điều hoà nhiệt độ bề mặt của lá, tạo điều kiện thuận lợi cho quang hợp xảy ra.

   - Nhiệt độ ảnh hưởng không giống nhau lên mỗi loài thực vật. Đối với đa số các loài cây, quang hợp tăng theo nhiệt độ đến giá trị tối ưu (tuỳ loài) và trên ngưỡng đó, quang hợp sẽ giảm.

   - Các nguyên tố khoáng tham gia cấu thành nên enzim quang hợp, diệp lục, đóng vai trò quan trọng trong điều tiết độ mở khí khổng hay sự quang phân li nước. Do đó, có thể nói nguyên tố khoáng ảnh hưởng đến nhiều mặt của quang hợp.

   - Mỗi nhân tố ngoại cảnh đều tác động đồng thời và không giống nhau lên từng loài thực vật. Bởi vậy, để tạo điều kiện cho cường độ quang hợp của cây trồng đạt giá trị cực đại, chúng ta cần phải đảm bảo dung hoà được tất cả các giá trị cực thuận của những nhân tố trên.

Hỏi đáp VietJack

Bài viết liên quan

546
  Tải tài liệu