Hô hấp ở động vật là gì ? Đặc điểm bề mặt trao đổi khí, Các hình thức hô hấp chính

Hô hấp ở động vật là gì ? Đặc điểm bề mặt trao đổi khí, Các hình thức hô hấp chính Sinh học lớp 11 với đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài tập có lời giải cho tiết sẽ giúp học sinh nắm được Hô hấp ở động vật là gì ? Đặc điểm bề mặt trao đổi khí, Các hình thức hô hấp chính

660
  Tải tài liệu

Hô hấp ở động vật là gì ? Đặc điểm bề mặt trao đổi khí, Các hình thức hô hấp chính

 

* Khái niệm :

   Hô hấp là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ bên ngoài vào để ôxi hoá các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài.

   * Các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí :

   Hiệu quả trao đổi khí của động vật liên quan chủ yếu đến các đặc điểm sau của bề mặt trao đổi khí :

    + Bề mặt trao đổi khí rộng.

    + Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp O2 và CO2 dễ dàng khuếch tán qua.

    + Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp.

    + Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch về nồng độ khí O2 và CO2 để các khí đó dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí.

Hỏi đáp VietJack

   * Các hình thức hô hấp chính :

   Căn cứ vào bề mặt trao đổi khí, người ta phân chia thành 4 hình thức hô hấp chính, đó là :

    + Hô hấp qua bề mặt cơ thể

    + Hô hấp bằng hệ thống ống khí

    + Hô hấp bằng mang

    + Hô hấp bằng phổi.

Bài viết liên quan

660
  Tải tài liệu