Quá trình truyền tin qua xináp hay, chi tiết

Quá trình truyền tin qua xináp hay, chi tiết Sinh học lớp 11 với đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài tập có lời giải cho tiết sẽ giúp học sinh nắm được Quá trình truyền tin qua xináp hay, chi tiết

577
  Tải tài liệu

Quá trình truyền tin qua xináp hay, chi tiết

 

* Khái niệm :

   - Xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với các tế bào khác như tế bào cơ, tế bào tuyến…

Hỏi đáp VietJack

   * Phân loại :

   - Có hai loại xináp : xináp hoá học và xináp điện. Trong đó, xináp hoá học là loại xináp phổ biến ở động vật (Một xináp hoá học có cấu tạo gồm màng trước, màng sau, khe xináp và chuỳ xináp. Chuỳ xináp có các bóng xináp chứa chất trung gian hoá học).

   * Quá trình truyền tin qua xináp hoá học :

   - Quá trình truyền tin qua xináp hoá học bao gồm các giai đoạn sau :

     + Xung thần kinh lan truyền đến chuỳ xináp và làm Ca2+ đi vào trong chuỳ xináp

     + Ca2+ làm cho các bóng chứa chất trung gian hoá học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hoá học đi qua khe xináp đến màng sau.

     + Chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể ở màng sau xináp làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) hình thành và lan truyền đi tiếp.

Bài viết liên quan

577
  Tải tài liệu