Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 35 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 5 dưới đây.

1 4909
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 35 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Đổi 17 dm2 23 cm2 =… dm2 số thích hợp viết vào chỗ chấm là :

    A. 17,23        B. 1723

    C. 1,723        D. 172,3

Câu 2: Hỗn số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án viết dưới dạng số thập phân là :

    A. 4,35       B. 4,53

    C. 4,6        D. 4,06

Câu 3: Từ 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút có:

    A. 10 phút      B. 20 phút

    C. 30 phút      D. 40 phút

Câu 4: Tìm 5 giá trị của x sao cho 6,9 < x < 7,1 :

    A. x = 6,91; 6,95; 7; 7,11; 6,97

    B. x = 6,91; 6,95; 7; 7,01; 6,97

    C. x = 6,91; 6,95; 7,2; 7,1; 6,97

    D. x = 6,91; 6,95; 6,97; 6,94; 7,1

Câu 5: Một trường Tiểu học có 560 học sinh. Số học sinh nữ chiếm 45 % tổng số học sinh. Số học sinh nữ là :

    A. 260 học sinh

    B. 320 học sinh

    C. 252 học sinh

    D. 225 học sinh

Câu 6: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,5m,chiều rộng 1,1m chiều cao là 2m . Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

    A. 7,7m2        B. 7,7 m3

    C. 18,4m2      D . 18,4m3

Câu 7: Kết quả của phép tính 2,4 +3,8 x 1,2 là:

    A. 6,96        B. 74,4

    C. 7,44        D. 69,6

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính :

    156,13 - 79        43,3 x 2,5

    45,05 : 5        67 + 125,7

Câu 2: Một xe máy đi từ A với vận tốc 35 km/giờ và sau Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án giờ thì đến B . Hỏi một người đi xe đạp với vận tốc bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án vận tốc xe máy thì đi hết quãng đường AB trong bao lâu ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu 1,2 đúng được 0,5 điểm các câu còn lại được 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án A C D B C B A

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: ( Mỗi bài tính đúng cho 0,5 điểm )

    156,13 – 79 = 77,13

    43,3 x 2,5 = 108,25

    45,05 : 5 = 9,01

    67 + 125,7 = 192,7

Câu 2: (2 điểm)

Bài giải:

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án giờ = 1,5 giờ

Độ dài quãng đường AB là :

    35 x 1,5 = 52,5 (km)

Vận tốc của xe đạp là :

    35 x Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án = 14 ( km/ giờ)

Thời gian xe đạp đi hết quãng đường AB là:

    52,5 : 14 =3,75 (giờ )

    3,75 giờ = 3 giờ 45 phút

Đáp số : 3 giờ 45 phút

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Chữ số 6 trong số thập phân 34,567 có giá trị là :

    A. 6 chục

    B. 6 phần mười

    C. 6 phần trăm

    D. 6 phần nghìn

Câu 2: Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 14568dm3 = …… m3 là :

    A. 1456,8      B. 145,68

    C. 14,568      D.1,4568

Câu 3: Một lớp học có 19 học sinh trai, số học sinh gái hơn số học sinh trai là 2 bạn . Tỉ số phần trăm của học sinh gái và học sinh cả lớp là :

    A. 52,5 %      B. 5,25 %

    C. 55,2%      D. 0,525%

Câu 4: Một hình lập phương có cạnh là 5m . Vậy thể tích hình lập phương đó là :

    A.150 m3      B. 125 m3

    C. 152 m3      D. 25 m3

Câu 5: Một ô tô đi hết quãng đường 270 km trong 4 giờ 30 phút . Vận tốc của ô tô là :

    A. 60m/ giờ      B. 6000m/ giờ

    C. 600m/ giờ      D. 60 km/ giờ

Câu 6: Một cửa hàng bán hoa quả thu được 2400000 đồng . Tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền vốn mua hoa quả . Số tiền vốn để mua số hoa quả đó là :

    A. 20000 đồng

    B. 200000 đồng

    C. 1600000 đồng

    D. 2000000 đồng

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

    146,13 – 39,9        43,3 x 5,2

    63,25 : 2,5        78 + 8,5

Câu 2: Một con thuyền đi với vận tốc 7,2 km/ giờ khi nước lặng , vận tốc của dòng nước là 1,6 km/ giờ .

a. Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 4,2 giờ sẽ đi được bao nhiêu ki- lô mét ?

b. Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian đề đi được quãng đường như khi xuôi dòng trong 4,2 giờ ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Chữ số 7 trong số thập phân 36,725 có giá trị là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: 25% của 60 là :

    A. 2,4      B. 150

    C. 15        D. 4

Câu 3: Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án viết dưới dạng số thập phân là :

    A. 0,8        B. 1,25

    C. 4,5        D. 5,4

Câu 4: Các số 8,08; 7,98 ; 8,1 ; 9,01 ; 7,89 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là :

    A. 8,08; 7,98 ; 8,1; 9,01; 7,89

    B. 7,89; 7,98; 8,08; ; 8,1; 9,01

    C. 9,01; 8,08; 8,1; 7,98; 7,89

    D. 9,01; 8,1 ; 8,08; 7,98; 7,89

Câu 5: Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/ giờ .Tính quãng đường người đó đi xe trong 15 phút :

    A. 3m        B. 1,8km

    C. 180m      D. 3km

Câu 6: Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4 km/ giờ , khi ngược dòng có vận tốc 18,6 km/ giờ . Vận tốc của tàu thủy khi nước lặng là :

    A. 4,9 km/ giờ

    B. 23,5 km/giờ

    C. 235 km/ giờ

    D. 9,8 km/giờ

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tìm x:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Một người đi xe đạp từ A đến B hết 2 giờ 15 phút với vận tốc 12km/ giờ . Lúc từ B trở về A người đó đi ô tô hết 25 phút . Tính vận tốc của ô tô ?

Bài viết liên quan

1 4909
  Tải tài liệu