Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 32 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 5 dưới đây.

1 3426
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 32 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Muốn tính diện tích hình bình hành biết đáy a chiều cao h (cùng đơn vị đo) được tính theo công thức:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?

    A. 150%      B. 60%

    C. 66%       D. 40%

Câu 3: Tỉ số phần trăm của 4 và 5 là:

    A. 0,8%      B. 8%

    C. 20%       D. 80%

Câu 4: Lớp 5A trồng 50 cây hoa ở vườn trường đến nay đã trồng được 40% số cây dự định trồng. Hỏi lớp 5A còn trồng thêm bao nhiêu cây nữa ?

    A. 30 cây      B. 20 cây

    C. 25 cây      D. 35 cây

Câu 5: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 10000 chiều dài của một mảnh đất là 2cm. Độ dài ngoài thực tế của mảnh đất đó là:

    A. 20000m      B. 2000m

    C. 200m        D. 100 m

Câu 6: Một hình tròn có bán kính Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án m. Diện tích hình tròn đó là

    A. 7,85 m2      B. 0,785 m2

    C. 785 m2       D. 78,5m2

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính:

    38 phút 18giây : 6;

    3ngày 15 giờ x 5.

Câu 2: Một người đi xe máy đi từ A lúc 7 giờ 15 phút đến B lúc 9 giờ ,giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Tính độ dài quãng đường AB biết vận tốc của xe máy là 42km/giờ ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B D A C B

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: ( Mỗi bài tính đúng cho 1 điểm )

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Bài giải:

Thời gian xe máy đi trên đường (Không kể thời gian nghỉ) là:

    9 giờ - ( 7 giờ 15 phút + 15 phút) = 1 giờ 30 phút.

    1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Độ dài quãng đường từ A đến B là:

    42 x 1,5 = 63 (km)

Đáp số: 63 km.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Muốn tính diện tích hình thoi biết hai đường chéo m,n ( cùng đơn vị đo) được tính theo công thức:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Một cái sân hình vuông có diện tích là 81 m2. Chu vi cuả cái sân đó là:

    A. 9m       B. 36 m2

    C. 36m      D. 9 m2

Câu 3: Hình bên là một mảnh đất hình thang được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000 . Diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo là m2 là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 1600 m2      B. 13,5 m2

    C. 1750 m2      D. 1350 m2

Câu 4: Tìm một số biết 25% của số đó là 87,5. Số đó là:

    A. 21,875

    B. 3500

    C. 350

    D. 21875

Câu 5: 31,2 phút : 3 = …. Kết quả của phép chia số đo thời gian là:

    A. 1,04

    B. 10,4

    C. 1,04 phút

    D. 10,4 phút

Câu 6: Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 10 giờ , giữa đường ô tô nghỉ 15 phút . Vận tốc ô tô đi là 50 km/giờ . Quãng đường AB là:

    A. 162,5 km      B. 157,5 km

    C. 1625 km       D. 1575 km

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính:

    12 giờ 30 phút + 6 giờ 45 phút

    6 phút 25 giây : 5

Câu 2: Một mảnh đất hình thang trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000 có đáy lớn 6cm, đáy bé 4cm, chiều cao bằng đáy bé . Tính diện tích mảnh đất đó ngoài thực tế ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Một hình tam giác có diện tích 23,4cm2 chiều cao 2cm thì cạnh đáy tam giác đó là:

    A. 11,7 cm      B. 23,4 cm

    C. 117 cm       D. 234cm

Câu 2: Một hình thang có đáy lớn 14cm , đáy bé 6 cm và diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 12cm . Chiều cao hình thang là:

    A. 4,8 cm      B. 144 cm

    C. 48 cm       D. 14,4cm

Câu 3: Một khu vườn có chu vi 140 m chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều dài . Diện tích khu vườn đó là:

    A. 1176 m2      B. 1176m

    C. 4704 m2      D. 4704 m

Câu 4: 32% của 695 là:

    A. 22,4       B. 2224

    C. 222,4      D. 2,224

Câu 5: 3 giờ 25 phút x5 = …. Kết quả của phép nhân số đo thời gian là:

    A. 15 giờ 5 phút

    B. 17 giờ 5 phút

    C. 17 giờ 25 phút

    D. 15 giờ 25 phút

Câu 6: Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 15 phút và đến B lúc 9 giờ , giữa đường ô tô nghỉ 15 phút . Quãng đường AB dài 90 km .Vận tốc ô tô là:

    A. 60 km

    B. 45 km / giờ

    C. 45 km

    D. 60 km / giờ

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính:

a. 2ngày 15 giờ x 4

b. 12 giờ 34 phút – 4 giờ 35 phút

Câu 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m ,chiều dài bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều rộng . Bác Hoa trồng lúa trên thửa ruộng đó cứ 100m2 thu được 85kg thóc . Hỏi trên cả thửa ruộng đó Bác Hoa thu được bao nhiêu tạ thóc?

Bài viết liên quan

1 3426
  Tải tài liệu