Công nghệ 11 Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp hay, chi tiết

Lý thuyết tổng hợp Công nghệ lớp 11 Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm tóm tắt lý thuyết và hơn 500 bài tập ôn luyện Công nghệ 11. Hy vọng bộ tổng hợp lý thuyết Công nghệ lớp 11 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Công nghệ 11.

1028
  Tải tài liệu

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp (hay, chi tiết)

I - ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP

Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp có những đặc điểm sau:

- Công suất không lớn.

- Có tốc độ quay trung bình, làm mát bằng nước.

- Khởi động bằng tay hoặc bằng động cơ phụ.

- Hệ số dự trữ công suất lớn.

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp (hay, chi tiết)

II - ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN MÁY NÔNG NGHIỆP

Nguyên tắc ứng dụng: Động cơ truyền mô men đến bánh công tác thông qua hệ thống truyền lực. Cách bố trí hệ thống truyền lực máy kéo tương tự như trên ôtô

1. Hệ thống tryền lực của máy kéo bánh hơi

Mômen quay được truyền từ động cơ 1 đến bánh xe chủ động 7, qua li hợp 2, hộp số 3, truyền lực chính 4, bộ vi sai 5 và truyền lực cuối cùng 6.

Để tăng lực kéo và khả năng di chuyển trên đất lầy lội, có thể bố trí cả bánh trước và sau là bánh chủ động, cần có hộp số phân phối 9 để chia momen cho các bánh sau và trước qua truyền lực đăng 8 và 10, truyền lực chính 4, 11, bộ vi sai 5, 12 và truyền lực cuối cùng 6, 13.

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp (hay, chi tiết)

Máy kéo chuyển động tốc độ thấp, trên đất lầy, dễ quá tải, nên hệ thống truyền lực có đặc điểm riêng:

- Tỉ số truyền mô men từ động cơ đến bánh xe chủ động lớn.

- Nhất thiết phải bố trí truyền lực cuối cùng.

- Trường hợp bánh trước và bánh sau đều là bánh xe chủ động, phân phối mô men ra bánh sau có thể trực tiếp từ hộp số chính hoặc qua hộp số phân phối.

- Có trục trích công suất.

2. Hệ thống truyền lực của máy kéo xích

Mô men quay từ động cơ 1, truyền qua li hợp 2, hộp số 3, truyền lực chính 4, đến cơ cấu bánh sau để quay dải xích 8. Cơ cấu quay vòng 5 cho phép thay đổi tốc độ lăn của các dải xích. Khi giảm tốc độ lăn của một trong hai dải xích, máy kéo sẽ quay vòng về phía dải xích đó. Nếu chênh lệch tốc độ của hai dải xích càng lớn, góc quay vòng càng nhỏ và nó quay vòng tại chỗ khi có một dải xích đứng yên.

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp (hay, chi tiết)

Cũng giống như máy kéo bánh hơi, momen quay trên bánh sau rất lớn, hệ thống truyền lực máy kéo xích còn có nhiệm vụ lái nhờ cơ cấu quay vòng đặt sau truyền lực chính hoặc cơ cấu quay vòng đặt trong hộp số.

Bài viết liên quan

1028
  Tải tài liệu