Công nghệ 11 Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng hay, chi tiết

Lý thuyết tổng hợp Công nghệ lớp 11 Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm tóm tắt lý thuyết và hơn 500 bài tập ôn luyện Công nghệ 11. Hy vọng bộ tổng hợp lý thuyết Công nghệ lớp 11 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Công nghệ 11.

2590
  Tải tài liệu

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng (hay, chi tiết)

I - CHUẨN BỊ

Dụng cụ: Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật (thước kẻ, êke, compa, bút chì cứng và bút chì mền, tẩy

Tài liệu: sách giáo khoa.

Đề bài: Các bản vẽ mặt bằng tổng thể và các hình biểu diễn của ngôi nhà

II - NỘI DUNG THỰC HÀNH

Cho bản vẽ mặt tổng thể và bản vẽ mặt bằng của ngôi nhà:

- Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể

- Đọc bản vẽ mặt bằng ngôi nhà

III - CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể

Cho bản vẽ mặt bằng tổng thể (hình 12. 1) và hình chiếu phối cảnh (hình 12.2) của một trạm xá xã.

GHI CHÚ:

1. NHÀ KHÁM BỆNH

2. NHÀ ĐIỀU TRỊ

3. NHÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH

4. KHU VỆ SINH

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng (hay, chi tiết)

Hãy xem xét kĩ bản vẽ rồi trả lời các câu hỏi sau:

Trạm xá có bao nhiêu ngôi nhà? Nêu chức năng của từng ngôi nhà.

Đánh số các ngôi nhà trên hình chiếu phối cảnh theo ghi chú trên mặt bằng tổng thể.

Chỉ rõ hướng quan sát để nhận được mặt đứng ngôi nhà các ngôi nhà của trạm xá cho trên hình 12.3

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng (hay, chi tiết)

2. Đọc bản vẽ mặt bằng

Hãy quan sát bản vẽ mặt bằng tầng 2 của một ngôi nhà đơn giản trên hình 12.4

Các kích thước liên quan: tường bao dày 0,22M , tường ngăn các phòng dày 0,11M, cửa sổ phòng sinh hoạt chung rộng 2,2M, cửa sổ khác rộng 1,4M, cửa đi rộng 0,8M

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng (hay, chi tiết)

Thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tính toán dùng bút chì ghi các kích thước còn thiếu trên bản vẽ.

2. Tính diện tích các phòng ngủ và phòng sinh hoạt chung (m2).

IV – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH

Học sinh tự đánh giá bài làm.

Giáo viên nhận xét và đánh giá bài làm của học sinh.

Bài viết liên quan

2590
  Tải tài liệu