Công nghệ 11 Bài 14: Ôn tập phần - Vẽ kĩ thuật hay, chi tiết

Lý thuyết tổng hợp Công nghệ lớp 11 Bài 14: Ôn tập phần - Vẽ kĩ thuật , chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm tóm tắt lý thuyết và hơn 500 bài tập ôn luyện Công nghệ 11. Hy vọng bộ tổng hợp lý thuyết Công nghệ lớp 11 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Công nghệ 11.

990
  Tải tài liệu

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 14: Ôn tập phần - Vẽ kĩ thuật (hay, chi tiết)

I - HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 14: Ôn tập phần - Vẽ kĩ thuật (hay, chi tiết)

II – CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.

2. Thế nào là phương pháp hình chiếu vuông góc?

3. So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba.

4. Thế nào là hình cắt và mặt cắt? Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?

5. Thế nào là hình chiếu trục đo? Hình chiếu trục đo dùng để làm gì?

6. Hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân các thông số như thế nào?

7. Thế nào là hình chiếu phối cảnh? Hình chiếu phối cảnh dùng để làm gì?

8. Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong thiết kế?

9. Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp dùng để làm gì?

10. Cách lập bản vẽ chi tiết như thế nào?

11. Trình bày các đặc điểm của các loại hình biểu diễn ngôi nhà.

12. Trình bày khái quát hệ thống vẽ kĩ thuật bằng máy tính.

Bài viết liên quan

990
  Tải tài liệu