Công nghệ 11 Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong hay, chi tiết

Lý thuyết tổng hợp Công nghệ lớp 11 Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm tóm tắt lý thuyết và hơn 500 bài tập ôn luyện Công nghệ 11. Hy vọng bộ tổng hợp lý thuyết Công nghệ lớp 11 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Công nghệ 11.

904
  Tải tài liệu

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong (hay, chi tiết)

PHƯƠNG ÁN 1: Dùng cho các trường có phòng thực hành động cơ đốt trong

I - CHUẨN BỊ

Động cơ đốt trong nguyên chiếc và các bộ phận, chi tiết của động cơ đã tháo rời.

Một số tranh ảnh, băng hình về các loại động cơ đốt trong, đầu video, màn hình,.

Vở ghi, giấy viết.

Giẻ lau, xà phòng.

II - NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Quan sát, nhận dạng động cơ đốt trong nguyên chiếc.

2. Quan sát, nhận dạng một số chi tiết, bộ phận của động cơ đốt trong.

III - CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Quan sát, nhận dạng động cơ đốt trong nguyên chiếc

Quan sát hình dạng, kích thước và sự bố trí các bộ phận bên ngoài.

Dựa vào một số đặc trưng để nhận biết động cơ đốt trong

Đọc các thông số ghi trên nhãn máy.

Ghi vào giấy hoặc vở theo mẫu bảng 31.1.

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong (hay, chi tiết)

2. Quan sát, nhận dạng một số chi tết, bộ phận của động cơ đốt trong.

Quan sát, nhận biết tên gọi và xác định nhiệm vụ của một số chi tiết, bộ phận.

Xác định các chi tiết, bộ phận đó thuộc cơ cấu hệ thống nào của động cơ đốt trong.

Ghi kết quả nhận biết vào giấy hoặc vở theo mẫu bảng 31.2.

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong (hay, chi tiết)

IV – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH

Học sinh nộp báo cáo với nội dung đã ghi chép theo các mẫu trên. Giáo viên đánh giá và nhận xét.

PHƯƠNG ÁN 2: Dùng cho các trường hợp không có phòng thực hành động cơ đốt trong

I – CHUẨN BỊ

Giáo viên liên hệ, tìm hiểu thực trạng và thống nhất kế hoạch với cơ sở tham quan. Thông báo kế hoạch và những thông tin cần thiết cho học sinh.

Cơ sở tham quan có thể là Trung tâm kĩ thuật tổng hợp – hướng nghiệp; cơ sở sản xuất, sửa chữa, lắp ráp động cơ, ô tô, xe máy tại địa phương.

Học sinh chuẩn bị bút viết và vở ghi.

II – NỘI DUNG THAM QUAN

1. Nghe báo cáo của cơ sở tham quan

2. Quan sát, tìm hiểu động cơ đốt trong, các bộ phận, chi tiết động cơ.

III – TIẾN TRÌNH THAM QUAN

1. Trước khi đi tham quan, giáo viên phổ biến mục đích, kế hoạch, nội dung và nội quy tham quan

Nội dung chính bản thu hoạch:

- Tên cơ sở tham quan

- Nhiệm vụ chính

- Các bộ phận chính của cơ sở hay phân xưởng

- Những loại động cơ đốt trong có trong cơ sở tham quan.

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong (hay, chi tiết)

2. Tổ chức cho học sinh tham quan

IV – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH

Học sinh nộp báo cáo với nội dung đã ghi chép theo mẫu trên. Giáo viên đánh giá và nhận xét.

Bài viết liên quan

904
  Tải tài liệu