Công nghệ 11 Bài 26: Hệ thống làm mát hay, chi tiết

Lý thuyết tổng hợp Công nghệ lớp 11 Bài 26: Hệ thống làm mát , chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm tóm tắt lý thuyết và hơn 500 bài tập ôn luyện Công nghệ 11. Hy vọng bộ tổng hợp lý thuyết Công nghệ lớp 11 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Công nghệ 11.

1569
  Tải tài liệu

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 26: Hệ thống làm mát (hay, chi tiết)

I - NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI

1. Nhiệm vụ

Hệ thống làm mát có nhiệm vụ giữ cho nhiệt độ các chi tiết trong động cơ không vượt quá giới hạn cho phép.

2. Phân loại

Theo chất làm mát, hệ thống chia ra 2 loại:

- Hệ thống làm mát bằng không khí.

- Hệ thống làm mát bằng nước

II - HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG NƯỚC

1. Cấu tạo

Hệ thống làm mát bằng nước chia ra ba loại: bốc hơi, đối lưu tự nhiên và tuần hoàn cưỡng bức

Nước làm mát chứa trong đường ống, bơm, két và áo nước. Bơm nước 10 tạo sự tuần hoàn của nước trong hệ thống. Bơm nước và quạt gió 7 dẫn động từ trục khuỷu thông qua đai truyền 9. Két nước 5 gồm hai bình chứa phía trên và dưới được nối thông qua với nhau bởi một giàn ống nhỏ 6.

Nước nóng chảy qua giàn ống được làm mát nhanh chóng, tốc độ mát nước tăng nhờ quạt gió 7 hút không khí qua giàn ống.

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 26: Hệ thống làm mát (hay, chi tiết)

2. Nguyên lý làm việc

Động cơ làm việc, nước trong áo nước nóng dần

- Khi nhiệt độ nước trong áo nước còn thấp hơn giới hạn định, van 4 đóng cửa thông với đường nước về két, mở hoàn toàn đường ống nước 8 để nước trong áo nước chảy về phía bơm 10 rồi bơm vào áo nước. Nhiệt độ nước trong áo nước tăng nhanh, rút ngắn thời gian hâm động cơ.

- Khi nhiệt độ nước trong áo nước xấp xỉ giới hạn quy định, van 4 mở cả hai đường để nước trong áo nước vừa chảy vào két 5, vừa chảy vào đường nước 8.

Khi nhiệt độ nước trong áo nước vượt quá giới hạn định trước, van 4 đóng cửa thông với đường nước 8, mở hoàn toàn cửa thông với đường nước vào két 5, toàn bộ nước nóng ở áo nước đi qua két 5, được làm mát rồi được bơm 10 hút đưa trở lại áo nước của động cơ.

III - HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ

1. Cấu tạo

Cấu tạo chủ yếu hệ thống làm mát bằng không khí là các cánh cửa tản nhiệt được đúc bao ngoài thân xilanh và nắp máy.

Để tăng lượng không khí qua các cánh tản nhiệt, trên các động cơ tĩnh tại hoặc động cơ nhiều xilanh có cấu tạo thêm quạt gió, tấm hướng gió và vỏ bọc.

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 26: Hệ thống làm mát (hay, chi tiết)

2. Nguyên lý làm việc

Khi động cơ làm việc, nhiệt độ các chi tiết bao quanh buồng cháy được truyền tới cánh tản nhiệt rồi tản ra ngoài không khí. Nhờ có cánh tản nhiệt có diện tích tiếp xúc không khí lớn nên động cơ được làm mát nhanh hơn.

Tăng tốc làm mát, đảm bảo làm mát đồng đều cho động cơ.

Bài viết liên quan

1569
  Tải tài liệu