Công nghệ 11 Bài 9: Bản vẽ cơ khí hay, chi tiết

Lý thuyết tổng hợp Công nghệ lớp 11 Bài 9: Bản vẽ cơ khí , chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm tóm tắt lý thuyết và hơn 500 bài tập ôn luyện Công nghệ 11. Hy vọng bộ tổng hợp lý thuyết Công nghệ lớp 11 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Công nghệ 11.

1610
  Tải tài liệu

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 9: Bản vẽ cơ khí (hay, chi tiết)

I - BẢN VẼ CHI TIẾT

1. Nội dung bản vẽ chi tiết.

Bản vẽ chi tiết thể hiện hình dạng, kích thước và các yêu cầu kĩ thuật của chi tiết. Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết.

Hình 9.1 là bản vẽ chi tiết giá đỡ. Giá đỡ dùng để đỡ trục và con lăn trong bộ giá đỡ

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 9: Bản vẽ cơ khí (hay, chi tiết)Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 9: Bản vẽ cơ khí (hay, chi tiết)

2. Cách lập bản vẽ chi tiết

Để lập một bản vẽ chi tiết trước hết phải cần tìm hiểu, đọc các tài liệu có liên quan để hiểu rõ công dụng, yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

Trên cơ sở phân tích hình dạng, kết cấu chi tiết, ta chọn phương án biểu diễn như hình chiếu, mặt cắt, hình cắt…sau đó chọn khổ giấy, tỉ lệ bản vẽ và vẽ theo một trình tự nhất định.

Bước 1: Bố trí các hình biểu diễn và khung tên

Bố trí các hình biểu diễn trên bản vẽ bằng các đường trục và đường bao hình biểu diễn.

Bước 2: Vẽ mờ.

Lần lượt vẽ hình dạng bên ngoài và phần bên trong của các bộ phận, vẽ hình cắt và mặt cắt…

Tất cả các đường nét đều vẽ bằng nét mảnh.

Bước 3: Tô đậm.

Trước khi tô đậm cần kiểm tra, sửa chữa sai sót, tẩy xóa những nét không cần thiết. Sau đó dùng bút chì cứng kẻ các đường gạch gạch của mặt cắt, kẻ các đường gióng và đường ghi kích thước. Dùng bút chì mềm vẽ các nét đậm.

Bước 4: Ghi phần chữ

Đo kích thước trên chi tiết và ghi vào bản vẽ. Ghi các yêu cầu kĩ thuật và nội dung khung tên… Cuối cùng kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.

II - BẢN VẼ LẮP

Bản vẽ lắp trình bày hình dạng và vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau. Bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết.

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 9: Bản vẽ cơ khí (hay, chi tiết)Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 9: Bản vẽ cơ khí (hay, chi tiết)Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 9: Bản vẽ cơ khí (hay, chi tiết)

Bài viết liên quan

1610
  Tải tài liệu