Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt hay, chi tiết

Lý thuyết tổng hợp Công nghệ lớp 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm tóm tắt lý thuyết và hơn 500 bài tập ôn luyện Công nghệ 11. Hy vọng bộ tổng hợp lý thuyết Công nghệ lớp 11 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Công nghệ 11.

2243
  Tải tài liệu

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt (hay, chi tiết)

I - KHÁI NIỆM HÌNH CẮT VÀ MẶT CẮT

Đối với những vật thể có nhiều phần rỗng bên trong như lỗ, rãnh… nếu dùng hình chiếu để biểu diễn thì hình vẽ có nhiều nét đứt, làm bản vẽ không rõ ràng, sáng sủa. Trên các bản vẽ kĩ thuật thường dùng mặt cắt và hình cắt để biểu diễn hình dạng và cấu tạo bên trong vật thể.

Giả sử dùng một mặt phẳng tưởng tượng song song với một mặt phẳng hình chiếu cắt vật thể ra làm hai phần. Chiếu vuông góc phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt lên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng cắt đó, được các hình:

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt (hay, chi tiết)

- Hình biểu diễn đường bao của vật thể trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt

- Hình biểu diễn mặt cắt và đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt

Mặt cắt được thể hiện bằng đường kẻ gạch gạch.

II - MẶT CẮT

Mặt cắt dùng để biểu diễn tiết diện vuông góc của vật thể.

1. Mặt cắt chập

Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền mảnh. Mặt cắt chập dùng để biểu diễn vật thể có hình dạng đơn giản

2. Mặt cắt rời

Mặt cắt rời được vẽ ở ngoài hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền đậm. Mặt cắt được vẽ gần hình chiếu và liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt (hay, chi tiết)

III - HÌNH CẮT

Tùy theo cấu tạo của vật thể mà dùng các loại hình cắt khác nhau.

1. Hình cắt toàn bộ

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt (hay, chi tiết)

Hình cắt sử dụng một mặt phẳng cắt và dùng biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể

2. Hình cắt một nửa: (bán phần)

Hình biểu diến môt nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng vẽ bằng nét gạch chấm mảnh. Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn vật thể đối xứng. Thường không vẽ các nét đứt ở phần hình chiếu khi chúng được thể hiện trên phần hình cắt

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt (hay, chi tiết)

3. Hình cắt cục bộ

Hình biểu diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt. Đường giới hạn của phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt (hay, chi tiết)

Bài viết liên quan

2243
  Tải tài liệu