Công nghệ 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh hay, chi tiết

Lý thuyết tổng hợp Công nghệ lớp 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm tóm tắt lý thuyết và hơn 500 bài tập ôn luyện Công nghệ 11. Hy vọng bộ tổng hợp lý thuyết Công nghệ lớp 11 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Công nghệ 11.

2504
  Tải tài liệu

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh (hay, chi tiết)

I - KHÁI NIỆM

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh (hay, chi tiết)

Đây là hình chiếu phối cảnh ngôi nhà, dễ nhận thấy rằng:

- Các viên gạch và cửa sổ càng ở xa càng nhỏ lại

- Các đường thẳng trong thực tế song song với nhau và không song song với mặt phẳng hình chiếu lại có xu hướng gặp nhau tại 1 điểm. Điểm này gọi là điểm tụ

1. Hình chiếu phối cảnh là gì?

Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.

Trong phép chiếu này, tâm chiếu chính là mắt người quan sát (còn gọi là điểm nhìn), mặt phẳng hình chiếu là một mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng, được gọi là mặt tranh, mặt phẳng nằm ngang trên đó đặt các vật thể cần biểu diễn được gọi là mặt phẳng vật thể.

Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn gọi là mặt phẳng tầm mắt. Mặt phẳng tầm mắt cắt mặt tranh theo một đường thẳng gọi là đường chân trời

Thực hiện phép chiếu để có hình chiếu phối cảnh:

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh (hay, chi tiết)

Đặc điểm cơ bản của hình chiếu phối cảnh là tạo cho người xem ấn tượng về khoảng cách xa gần của các vật thể giống như khi quan sát thực tế.

2. Ứng dụng của hình chiếu phối cảnh

Đặt bên cạnh các hình chiếu vuông góc trong các bản vẽ thiết kế kiến trúc và xây dựng để biểu diễn các công trình có kích thước lớn: Nhà cửa, đê đập, cầu đường, . . .

3. Các loại hình chiếu phối cảnh

Có thể phân loại hình chiếu phối cảnh theo vị trí của mặt tranh. Hai loại hình chiếu phối cảnh thường gặp: Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ và hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ

Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song một mặt của vật thể. Hình chiếu phối cảnh bên trong căn phòng có mặt tranh song song với mặt tường trong của căn phòng.

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh (hay, chi tiết)

Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ nhận được khi mặt tranh không song song với mặt nào của vật thể

II - PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh (hay, chi tiết)Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh (hay, chi tiết)

Bài viết liên quan

2504
  Tải tài liệu