Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 1 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 4 dưới đây.

3559
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 34 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: 2 yến 8 kg=…….kg

      A. 28

      B. 10

      C. 16

      D. 280

Câu 2: Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 2 cm, chiều rộng 8 cm là:

      A. 10 cm

      B. 16 cm

      C. 14 cm

      D. 20 cm

Câu 3: Trung bình cộng của 3 số là 38. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 48. Số thư sba hơn số thứ hai là 42.

a. Số thứ nhất là:

      A. 18

      B. 20

      C. 22

      D. 24

b. Số thứ ba là:

      A. 88

      B. 62

      C. 67

      D. 69

Câu 4: Một hình bình hành có diện tích 14 dm2. Chiều cao dài 2 dm. Tính độ dài đáy?

      A. 4 dm

      B. 5 dm

      C. 6 dm

      D. 7 dm

Câu 5: Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Một thửa ruộng hình vuông có chu vi 100 m. người ta cấy lúa trung bình 1 m2 thu hoạch được Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án kg. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 2: (4 điểm) Một ô tô đi từ A đến B hết 3 giờ. Giờ đầu ô tô đi được 48 km. giờ thứ hai đi kém giờ đầu 6 km, giờ thứ 3 đi được quãng đường bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án quãng đường đi được trong 2 giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: ( 3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: ( 4 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 34

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án giờ= …..phút

      A. 10

      B. 20

      C. 25

      D. 15

Câu 2: Cho hình bình hành có đáy dài 7 cm, chiều cao 3 cm. Diện tích hình bình hành là:

      A. 10 cm2

      B. 21 cm2

      C. 20 cm2

      D. 8 cm2

Câu 3: Cho hình vẽ. Chọn khẳng định sai?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. AB song song CD

      B. AB vuông góc với CD

      C. BC vuông góc với AB

      D. AD vuông góc với AB

Câu 4: Trong 5 năm, số dân của 1 phường tăng lần lượt là 188 người, 147 người, 132 người, 103 người, 95 người. Trong 5 năm đó, trung bình số dân tang hàng năm là:

      A. 124 người

      B. 125 người

      C. 126 người

      D. 127 người

Câu 5: Hai đội trồng được 1375 cây. Đội thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai là 285 cây. Đội thứ hai trồng được?

      A. 545 cây

      B. 546 cây

      C. 547 cây

      D. 548 cây

Câu 6: Chọn đáp án đúng:

      A. 4 m2 4 dm2 = 404 dm2

      B. 3 m2 15cm2 = 315 cm2

      C. 470 dm2 = 4 m2 7 dm2

      D. 200 cm2 = 20 dm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: ( 3 điểm) Viết dấu >, <, = thích hợp:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: (4 điểm) Tìm 3 số có trung bình cộng bằng 120, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất ta được số thứ hai và số thứ ba gấp 4 lần số thứ nhất.

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 34

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. 10 thế kỉ = ….. năm

      A. 1

      B. 100

      C. 1000

      D. 50

Câu 2. Một hình thoi có diện tích Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án . Một đường chéo dài Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án . Độ dài đường chéo còn lại là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. Tìm trung bình cộng của các số sau: 4052; 3784; 2108; 1732

      A. 2909

      B. 2819

      C. 2919

      D. 2719

Câu 4. Tìm x biết: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5. Một hình bình hành có đáy dài 56cm, chiều cao bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án độ dài đáy. Tính diện tích hình bình hành:

      A.

      B.

      C.

      D.

Câu 6. Hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 86. Tìm số bé?

      A. 40

      B. 42

      C. 44

      D. 46

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Một cửa hàng có 15 tạ muối. Trong 4 ngày đầu bán được 180kg muối. Số muối còn lại bán trong 6 ngày sau. Hỏi

a, Trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu kg muối

b, Hỏi trong 6 ngày sau, trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu yến muối?

Câu 2. (4 điểm) Trong vườn có 540 cây hồng, na và bưởi. Trong đó, số cây hồng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số cây na, số cây na bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số cây bưởi. Hỏi trong vườn đó có bao nhiêu cây hồng, bao nhiêu cây na, bao nhiêu cây bưởi?

Bài viết liên quan

3559
  Tải tài liệu