Ứng dụng phổ biến của bản đồ số trong đời sống hằng ngày là

Trả lời Câu 4 trang 12 SBT Địa lí 10 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10

36


Giải sách bài tập Địa lí 10 Chân trời sáng tạo Bài 3: Một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống

Câu 4: Ứng dụng phổ biến của bản đồ số trong đời sống hằng ngày là

A. tìm đường đi.

B. lưu địa chỉ nhà.

C. cập nhật kiến thức.

D. thu phóng bản đồ.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Bài viết liên quan

36