Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều Tuần 12

Hoidapvietjack.com xin giới thiệu đến quý Thầy/Cô, phụ huynh và các em học sinh lớp 3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 Cánh diều. Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 bao gồm đề kiểm tra Toán lớp 3 cuối tuần và nhiều bài tập đa dạng khác giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu tham khảo.

1599
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần toán 3 Cánh diều - Tuần 12

I. Trắc nghiệm

1. Nối:

2. Bạn hãy tính kết quả rồi đánh số thứ tự từ bé đến lớn vào   bên cạnh chú bướm:

3. Hãy tô màu những chiếc lá theo yêu cầu:

4. Điền số thích hợp vào ô trống:

Số bị chia

270

814

413

504

Số chia

3

4

5

2

Thương

 

 

 

 

Số dư

 

 

 

 

5. Điền số thích hợp vào ô trống:

Số lớn

48

100

306

424

Số bé

6

5

6

2

Số lớn gấp số bé

 

 

 

 

II. Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

123 × 3                  71 ×  8                        219× 4                   325 ×  2

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Điền dấu >, <, =

124 x 3 + 89 ……. 460                                           64 : 8 ×  56 ………… 440

97 x 5 – 355   ……… 130                                       84 : 4 + 299 …………..325

Bài 3Mẹ hái được 55 quả táo, chị hái được 65 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 8 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

 

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Lớp 3A có 24 học sinh nam và 8 học sinh nữ. Hỏi số học sinh của cả lớp gấp mấy lần số học sinh nữ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5*: Tìm một số biết rằng nếu gấp số đó lên 4 lần, sau đó thêm 6 đơn vị lần nữa thì được 50.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12
I. TRẮC NGHIỆM

1. Nối:

2. Bạn hãy tính kết quả rồi đánh số thứ tự từ bé đến lớn vào  bên cạnh chú bướm:

3. Hãy tô màu những chiếc lá theo yêu cầu:

4. Điền số thích hợp vào ô trống:

Số bị chia

270

814

413

504

Số chia

3

4

5

2

Thương

90

203

82

252

Số dư

 

2

3

 

5. Điền số thích hợp vào ô trống:

Số lớn

48

100

306

424

Số bé

6

5

6

2

Số lớn gấp số bé

8

20

51

212

II. Tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

123 x 3                                71 x 8                       219 x 4                 325 x 2

= 369                                     = 568                       = 876                   = 650

Bài 2: Điền dấu >, <, =

124 x 3 + 89 > 460                                        64 : 8 x 56  >  440

97 x 5 – 355   =  130                                      84 : 4 + 299   <   325

Bài 3Mẹ hái được 55 quả táo, chị hái được 65 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 8 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

Bài làm:

Cả mẹ và chị hái được số quả táo là:

55 + 65 = 120 (quả)

Mỗi hộp có số quả táo là:

120 : 8 = 15 (quả)

Đáp số: 15 quả táo

Bài 4: Lớp 3A có 24 học sinh nam và 8 học sinh nữ. Hỏi số học sinh của cả lớp gấp mấy lần số học sinh nữ

Bài làm:

Lớp 3A có số học sinh là:

24 + 8 = 32 (học sinh)

Số học sinh của cả lớp gấp số học sinh nữ số lần là:

32 : 8 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần

Bài 5*: Tìm một số biết rằng nếu gấp số đó lên 4 lần, sau đó thêm 6 đơn vị lần nữa thì được 50.

Bài giải:

Số đó là 11 vì: 50 – 6 : 4 = 11

Tài liệu có 8 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Bài viết liên quan

1599
  Tải tài liệu