Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều Tuần 4

Hoidapvietjack.com xin giới thiệu đến quý Thầy/Cô, phụ huynh và các em học sinh lớp 3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều. Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 bao gồm đề kiểm tra Toán lớp 3 cuối tuần và nhiều bài tập đa dạng khác giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu tham khảo.

621
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần toán 3 Cánh diều - Tuần 4

I. Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

1. Mai có 7 viên bi, Hồng có 15 viên bi. Hỏi Hồng phải cho Mai bao nhiêu viên bi để số bi của hai bạn bằng nhau.

A. 3 viên                     

B. 5 viên                  

C. 4 viên                   

D. 6 viên

2. Số nhỏ nhất có 4 chữ số là:

A. 1011                       

B. 1001                    

C. 1000                     

D. 1111

3. Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có ba chữ số là:

A. 9899                       

B. 9999                    

C. 9888                     

D. 8888

4. Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 34 thì bằng 43 cộng với 58. Số cần tìm là:

A. 101                        

B. 135                      

C. 67                         

D. 91

5. Biết  356a7 > 35679 giá trị của a là:

A. 0                             

B. 10                        

C. 7                           

D. 9

6. Viết tiếp 4 số vào dãy số sau:

a. 1000, 1500, 2000, 2500, …………………………………………………………...

b.  2200, 2600, 3000, 3400, ………………………………………………………….

7. Tích của 45 và 5 là:

A. 205                           

B. 215                      

C. 225                       

D. 220

8. Tìm x biết x : 6 = 36 + 54

A. 540                             

B. 54                        

C. 5400                     

D. 90

9. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp số đúng

a) Có 7 lọ hoa, mỗi lọ cắm 6 bông. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?

A.   36 bông hoa                          

B. 42 bông hoa                          

C. 48 bông hoa

b) (Không bắt buộc) 60 -  x  =  6 x 8 + 6 x 2

A. x= 120                               

B. x= 0                               

C. x= 48

II. Tự luận

Bài 1: Tính

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

34 × 2                            11 × 6                           43 ×2                          30 × 6

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:

55×5 + 6                   28 × 6 – 98                    20×5 – 50                   42 × 4 + 108

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

6 ×3 + 109                                 6 × 8 – 40                                 25 : 5 ×6 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 5: Hỏi 4 tuần đội công nhân sản xuất được bao nhiêu sản phẩm biết mỗi tuần họ sản xuất được 54 sản phẩm?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Tính chu vi của một hình vuông có cạnh dài 25 cm.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 7: Điền số thích hợp vào các điểm trên tia số sau:

Bài 8: Tìm số thích hợp để điền vào dấu ?:

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

1. Mai có 7 viên bi, Hồng có 15 viên bi. Hỏi Hồng phải cho Mai bao nhiêu viên bi để số bi của hai bạn bằng nhau.

A. 3 viên                     

B. 5 viên                  

C. 4 viên                   

D. 6 viên

2. Số nhỏ nhất có 4 chữ số là:

A. 1011                       

B. 1001                    

C. 1000                     

D. 1111

3. Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có ba chữ số là:

A. 9899                       

B. 9999                    

C. 9888                     

D. 8888

4. Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 34 thì bằng 43 cộng với 58. Số cần tìm là:

A. 101                         

B. 135                      

C. 67                         

D. 91

5. Biết  356a7 > 35679 giá trị của a là:

A. 0                             

B. 10                        

C. 7                           

D. 9

6. Viết tiếp 4 số vào dãy số sau:

a. 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 35000, 4000, 45000

b.  2200, 2600, 3000, 3400, 3800, 4200, 4600, 5000

7. Tích của 45 và 5 là:

A. 205                           

B. 215                      

C. 225                       

D. 220

8. Tìm x biết x : 6 = 36 + 54

A.  540                            

B. 54                        

C. 5400                     

D. 90

II. Tự luận:

  Bài 2: Đặt tính rồi tính:

     34 x 2                            11 x 6                           43 x 2                          30 x 6

       = 68                              = 66                             = 86                             = 180

Bài 3:  Tính giá trị của biểu thức:

55 x 5 + 65                                                                               28 x 6 - 98

= 275 + 65                                                                                = 168 - 98

= 340                                                                                         = 70  

20 x 5 - 50                                                                                42 x 4 + 108

= 100 – 50                                                                                 = 168 + 108

= 50                                                                                           = 276

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 5: Hỏi 4 tuần đội công nhân sản xuất được bao nhiêu sản phẩm biết mỗi tuần họ sản xuất được 54 sản phẩm?

Bài giải:

4 tuần đội công nhân sản xuất được số sản phẩm là:  54 x 4 = 216 (sản phẩm)

Đáp số: 216 sản phẩm

Bài 6: Tính chu vi của một hình vuông có cạnh dài 25 cm.

Chu vi của hình vuông là:   25 x 4 = 100 (cm)

Đáp số: 100 cm

Bài 7: Điền số thích hợp vào các điểm trên tia số sau:

Bài 8: Tìm số thích hợp để điền vào dấu ?:

Tài liệu có 6 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Bài viết liên quan

621
  Tải tài liệu