Nêu một số điểm cần lưu ý khi chăm sóc gà ở giai đoạn từ mới nở

Trả lời Khám phá trang 60 Công nghệ lớp 7 sách Kết nối tri thức, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài Công nghệ 7

123


Giải Công nghệ 7 Bài 12: Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ


Khám phá trang 60 Công nghệ lớp 7
:
 Nêu một số điểm cần lưu ý khi chăm sóc gà ở giai đoạn từ mới nở đến một tháng tuổi và giai đoạn trên một tháng tuổi.

Trả lời:

* Một số điểm cần lưu ý khi chăm sóc gà ở giai đoạn từ mới nở đến một tháng tuổi:

- Gà con còn yếu, sức đề kháng kém, dễ bị bệnh.

- Gà sợ lạnh nên cần sưởi ấm.

+ Gà lạnh: chụm lại thành đám dưới đèn

+ Gà bình thường: phân bố đều trên sàn

+ Gà nóng: tránh xa đèn úm

* Một số điểm cần lưu ý khi chăm sóc gà ở giai đoạn trên một tháng tuổi:

- Bỏ quây để gà đi lại tự do

- Sau 2 tháng tuổi, thả vườn để gà vận động, ăn khỏe, nhanh lớn, thịt chắc và ngon

- Hàng ngày, vệ sinh máng ăn và máng uống 

- Sau mỗi lứa, thay lớp độn và vệ sinh chuồng.

Bài viết liên quan

123