Sắp xếp các loại thức ăn tự nhiên của gà trong Hình 12.4 vào các nhóm dinh dưỡng thích hợp

Trả lời Khám phá 1 trang 59 Công nghệ lớp 7 sách Kết nối tri thức, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài Công nghệ 7

45


Giải Công nghệ 7 Bài 12: Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ


Khám phá 1 trang 59 Công nghệ lớp 7
:
 Sắp xếp các loại thức ăn tự nhiên của gà trong Hình 12.4 vào các nhóm dinh dưỡng thích hợp

Sắp xếp các loại thức ăn tự nhiên của gà trong Hình 12.4 vào

Trả lời:

Nhóm dinh dưỡng

Tên thức ăn

Chất đạm

Tôm

Tinh bột

Thóc, ngô

Chất béo

Tôm

Vitamin và chất khoáng

Rau bèo, rau muống, lá su hào

Bài viết liên quan

45