Khi quan sát một đàn vật nuôi, em có thể nhận biết được vật nuôi bị bệnh không

Trả lời Luyện tập 2 trang 56 Công nghệ lớp 7 sách Kết nối tri thức, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài Công nghệ 7

115


Giải Công nghệ 7 Bài 11: Phòng và trị bệnh cho vật nuôi


Luyện tập 2 trang 56 Công nghệ lớp 7
:
 Khi quan sát một đàn vật nuôi, em có thể nhận biết được vật nuôi bị bệnh không? Vật nuôi bị bệnh thường có biểu hiện như thế nào?

Trả lời:

- Khi quan sát một đàn vật nuôi, em có thể nhận biết được vật nuôi bị bệnh.

- Vật nuôi bị bệnh thường có biểu hiện như: buồn bã, chậm chạp, giảm ăn, sốt, tiêu chảy, …

Bài viết liên quan

115