Đề xuất những biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi ở gia đình

Trả lời Vận dụng trang 56 Công nghệ lớp 7 sách Kết nối tri thức, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài Công nghệ 7

36


Giải Công nghệ 7 Bài 11: Phòng và trị bệnh cho vật nuôi


Vận dụng trang 56 Công nghệ lớp 7
:
 Đề xuất những biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi ở gia đình hoặc địa phương em. Nêu mục đích của từng biện pháp.

Trả lời:

 

Biện pháp

Mục đích

Gia đình

- Nuôi dưỡng tốt: cho ăn uống đầy đủ, đảm bảo vệ sinh

- Chuồng nuôi thông thoáng, phù hợp với các mùa.

- Đảm bải đủ chất dinh dưỡng, có sức đề kháng tốt chống chọi với bệnh.

 

- Tạo không gian thoáng, đảm bảo ấm áp về mùa đông, mát mẻ về mùa hè.

Địa phương

- Có chính sách tiêm phòng văc xin cho vật nuôi đầy đủ

- Có phương án cụ thể khi dịch bệnh xảy ra

- Đào tạo cán bộ thú y

- Tránh được một số bệnh nguy hiểm.

 

 

- Tránh chủ quan, lúng túng khi diễn biến dịch bệnh phức tạp.

- Đảm bảo đáp ứng nhu cầu tư vấn, chữa trị khi người dân cần.

Bài viết liên quan

36