Toán 3 trang 95 Thực hành và trải nghiệm: Đo khoảng cách bằng bước chân - Chân trời sáng tạo

Hoidapvietjack.com trân trọng giới thiệu: Lời giải bài tập Toán lớp 3 Thực hành và trải nghiệm: Đo khoảng cách bằng bước chân trang 95 sách Chân trời sáng tạo với cuộc sống hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán lớp 3.

223


Giải bài tập Toán lớp 3 Thực hành và trải nghiệm: Đo khoảng cách bằng bước chân

Toán lớp 3 Tập 1 trang 95 Thực hành

Hoạt động theo nhóm.

Toán lớp 3 Tập 1 trang 95 Bài 1Một bước chân của em dài khoảng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Toán lớp 3 trang 95 Thực hành | Chân trời sáng tạo

- Em bước đi tự nhiên, bình thường (không cố bước dài).

- Làm dấu rồi dùng thước đo độ dài một bước chân của em (khoảng cách từ mũi bàn chân phải đến mũi bàn chân trái của một bước đi).

- Ghi lại số đo một bước chân của em theo xăng-ti-mét.

Toán lớp 3 Tập 1 trang 95 Bài 2Khoảng mấy bước chân của em thì được 1 m?

- Có thể thực hiện như sau: Lấy số đo 1 bước chân nhân với 3 rồi làm tròn kết quả đến hàng trăm.

- Ví dụ: 1 bước chân của em dài 35 cm.

35 × 3 = 105

Làm tròn số 105 đến hàng trăm thì được số 100.

100 cm = 1 m

Vậy khoảng 3 bước chân của em thì được 1 m.

Toán lớp 3 Tập 1 trang 95 Bài 3Đo một số khoảng cách bằng bước chân để biết được các số đo này khoảng bao nhiêu mét.

- Giáo viên hướng dẫn đo: chiều dài, chiều rộng của phòng học,…

- Học sinh đếm số bước chân theo mỗi khoảng cách cần đo.

- Tính hoặc đếm để biết số đo đó khoảng bao nhiêu mét.

Chẳng hạn, theo chiều dài phòng học, em đếm được 25 bước chân. Có thể dựa vào sơ đồ sau:

Toán 3 trang 95 Thực hành và trải nghiệm: Đo khoảng cách bằng bước chân - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Chiều dài phòng học khoảng bao nhiêu mét?

- Các nhóm trình bày cách làm trước lớp.

Bài viết liên quan

223