Toán 3 trang 92, 93 Ôn tập hình học và đo lường - Chân trời sáng tạo

Hoidapvietjack.com trân trọng giới thiệu: Lời giải bài tập Toán lớp 3 Ôn tập hình học và đo lường trang 92, 93 sách Chân trời sáng tạo với cuộc sống hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán lớp 3.

429


Giải bài tập Toán lớp 3 Ôn tập hình học và đo lường

Toán lớp 3 Tập 1 trang 92, 93 Luyện tập

Toán lớp 3 Tập 1 trang 92 Bài 1Quan sát các hình bên.

Toán 3 trang 92, 93 Ôn tập hình học và đo lường - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

a) Gọi tên các hình.

b) Các hình nào có đúng 4 đỉnh, 4 cạnh?

c) Các hình nào có 12 cạnh, 6 mặt?

Lời giải:

Quan sát hình ảnh và trả lời các câu hỏi của đề bài.

a) Gọi tên các hình lần lượt là: Khối lập phương; Hình vuông; Hình chữ nhật; Khối hộp chữ nhật; Khối trụ; Hình tam giác; Hình tứ giác; Hình tròn; Khối cầu.

Toán 3 trang 92, 93 Ôn tập hình học và đo lường - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

b) Các hình có đúng 4 đỉnh, 4 cạnh: hình vuông, hình chữ nhật và hình tứ giác.

c) Các hình có 12 cạnh, 6 mặt: khối lập phương và khối hộp chữ nhật.

Toán lớp 3 Tập 1 trang 92 Bài 2Vẽ hình:

Toán 3 trang 92, 93 Ôn tập hình học và đo lường - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Lời giải:

Học sinh vẽ hình theo yêu cầu của đề bài.

Toán lớp 3 Tập 1 trang 92 Bài 3Số?

Toán 3 trang 92, 93 Ôn tập hình học và đo lường - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Lời giải:

Toán 3 trang 92, 93 Ôn tập hình học và đo lường - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Toán lớp 3 Tập 1 trang 92 Bài 4Nên đo các chiều dài sau theo đơn vị nào (ki – lô – mét, mét, xăng – ti – mét, mi –li – mét)?

– Chiều dài sân bóng rổ.                      – Chiều cao của em.

– Chiều dài của con kiến.                     – Khoảng cách giữa hai thành phố.

Lời giải:

Chiều dài sân bóng rổ được đo bằng đơn vị mét.

Chiều cao của em được đo bằng đơn vị mét hoặc xăng-ti-mét.

Chiều dài của con kiến được đo bằng đơn vị mi-li-mét.

Khoảng cách giữa hai thành phố được đo bằng đơn vị ki-lô-mét.

Toán lớp 3 Tập 1 trang 92 Khám phá

Toán 3 trang 92, 93 Ôn tập hình học và đo lường - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Lời giải:

Giải bài toán bằng hai bước tính:

Bước 1: Tính chiều cao 2 tầng của tòa nhà

Bước 2: Tính chiều cao của tòa nhà.

Sau đó so sánh với chiều cao của tổ mối châu Phi.

Bài giải

Chiều cao 2 tầng của tòa nhà là:

360 × 2 = 720 (cm)

Chiều cao của tòa nhà là:

720 + 200 = 920 (cm)

Đổi: 9 m = 900 cm.

Vì 900 cm < 920 cm nên chiều cao của tòa nhà lớn hơn chiều cao của tổ mối châu Phi.

Toán lớp 3 Tập 1 trang 93 Bài 5Đọc giờ bốn đồng hồ rồi cho biết đồng hồ thứ năm chỉ mấy giờ?

Toán 3 trang 92, 93 Ôn tập hình học và đo lường - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Lời giải:

Em quan sát và đọc thời gian trên mỗi đồng hồ và xác định thời gian ở đồng hồ thứ 5.

Đồng hồ thứ nhất chỉ 2 giờ 42 phút.

Đồng hồ thứ hai chỉ 2 giờ 47 phút (2 giờ 42 phút đếm thêm 5 phút em được 2 giờ 47 phút).

Đồng hồ thứ ba chỉ 2 giờ 52 phút (2 giờ 47 phút đếm thêm 5 phút em được 2 giờ 52 phút).

Đồng hồ thứ tư chỉ 2 giờ 57 phút (2 giờ 52 phút đếm thêm 5 phút em được 2 giờ 57 phút).

Em thấy đồng hồ liền sau hơn đồng hồ liền trước 5 phút.

Đồng hồ thứ năm chỉ 3 giờ 2 phút (2 giờ 57 phút đếm thêm 5 phút em được 3 giờ 2 phút).

Vậy đồng hồ thứ năm chỉ 3 giờ 2 phút.

Toán lớp 3 Tập 1 trang 93 Bài 6Đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế. Chọn nhiệt kế phù hợp với hình ảnh.

Toán 3 trang 92, 93 Ôn tập hình học và đo lường - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Lời giải:

Quan sát hình vẽ, đọc nhiệt độ ở trên mỗi nhiệt kế và chọn đáp án thích hợp.

Nhiệt kế A chỉ 36 °C.

Nhiệt kế B chỉ 32 °C.

Nhiệt kế C chỉ 26 °C.

Nhiệt kế D chỉ 16 °C.

Toán 3 trang 92, 93 Ôn tập hình học và đo lường - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Toán lớp 3 Tập 1 trang 93 Bài 7Em chọn một con vật dưới đây rồi xếp hình.

Toán lớp 3 trang 92, 93 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Học sinh chọn con vật bất kì và xếp hình theo mẫu.

Bài viết liên quan

429