Toán 3 trang 81 Nhiệt độ - Đo nhiệt độ - Chân trời sáng tạo

Hoidapvietjack.com trân trọng giới thiệu: Lời giải bài tập Toán lớp 3 Nhiệt độ - Đo nhiệt độ trang 81 sách Chân trời sáng tạo với cuộc sống hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán lớp 3.

159


Giải bài tập Toán lớp 3 Nhiệt độ - Đo nhiệt độ

Toán lớp 3 Tập 1 trang 81 Thực hành

Toán lớp 3 Tập 1 trang 81 Bài 1Đọc rồi viết nhiệt độ (theo mẫu).

Toán 3 trang 81 Nhiệt độ - Đo nhiệt độ - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Lời giải:

Quan sát mức thủy ngân trên nhiệt kế, sau đó đọc nhiệt độ.

a) 40 oC.

b) 16 oC.

Toán lớp 3 Tập 1 trang 81 Bài 2Đo nhiệt độ trong phòng học, ngoài phòng học.

Toán 3 trang 81 Nhiệt độ - Đo nhiệt độ - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Lời giải:

Học sinh tự thực hành.

Bài viết liên quan

159