Toán 3 trang 94 Ôn tập thống kê có thể, chắc chắn, không thể - Chân trời sáng tạo

Hoidapvietjack.com trân trọng giới thiệu: Lời giải bài tập Toán lớp 3 Ôn tập thống kê có thể, chắc chắn, không thể trang 94 sách Chân trời sáng tạo với cuộc sống hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán lớp 3.

162


Giải bài tập Toán lớp 3 Ôn tập thống kê có thể, chắc chắn, không thể

Toán lớp 3 Tập 1 trang 94 Luyện tập

Toán lớp 3 Tập 1 trang 94 Bài 1Thống kê các dụng cụ học tập.

a) Thu thập

Dưới đây là một số dụng cụ vẽ tranh của bạn Lâm.

Toán lớp 3 trang 94 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

b) Phân loại: Có thể phân loại như sau:

Bút chì – Bút sáp – Dụng cụ gọt bút chì – Cục tẩy (cục gôm).

c) Kiểm đếm: Đếm số dụng cụ mỗi loại.

d) Biểu đồ tranh.

Toán 3 trang 94 Ôn tập thống kê có thể, chắc chắn, không thể - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

So sánh số lượng các loại dụng cụ trên bằng cách sử dụng các từ:

- Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau, nhiều nhất, ít nhất.

-  Gấp (bao nhiêu lần).

Lời giải:

a) Có các dụng cụ: Bút chì, bút sáp, gọt bút chì, cục tẩy

b) Học sinh phân loại.

c) Đếm: Có 2 bút chì; 12 bút sáp; 1 gọt bút chì; 2 cục tẩy

d)

Bút sáp có 12 cái, bút chì có 2 cái. Ta có đặt câu như sau:

Bút sáp có nhiều hơn bút chì 10 cái.

Bút chì có ít hơn bút sáp 10 cái.

Số bút sáp gấp 6 lần số bút chì.

Chú ý: Học sinh có thể đặt những câu khác tương tự.

Toán lớp 3 Tập 1 trang 94 Bài 2Có thể, chắc chắn hay không thể?

Ba hộp quà dưới đây đựng ba con thú bông khác nhau: mèo, chó, thỏ. Dũng chọn một hộp quà bất kì. Hộp Dũng chọn:

a) ? có xe đồ chơi.

b) ? có một con thú bông.

c) ? có thỏ bông.

Toán 3 trang 94 Ôn tập thống kê có thể, chắc chắn, không thể - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Lời giải:

a) Vì trong ba hộp quà không có hộp quà nào đựng xe đồ chơi nên khả năng chọn xe ô tô đồ chơi là không thể.

Trả lời: Không thể có xe đồ chơi.

b) Vì trong ba hộp quà cả ba hộp đều đựng ba con thú bông khác nhau nên khả năng chọn được một con thú bông là chắc chắn.

Trả lời: Chắc chắn có một con thú bông.

c) Vì trong ba hộp quà có 1 hộp đựng thỏ bông nên khả năng chọn được thỏ bông là có thể.

Trả lời: Có thể có thỏ bông.

Bài viết liên quan

162