Toán 3 trang 79, 80 Hình tròn - Chân trời sáng tạo

Hoidapvietjack.com trân trọng giới thiệu: Lời giải bài tập Toán lớp 3 Hình tròn trang 79, 80 sách Chân trời sáng tạo với cuộc sống hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán lớp 3.

162


Giải bài tập Toán lớp 3 Hình tròn

Toán lớp 3 Tập 1 trang 79, 80 Thực hành

Toán lớp 3 Tập 1 trang 79 Bài 1Nêu tên tâm, các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn sau.

Toán 3 trang 79, 80 Hình tròn - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Lời giải:

a) Hình tròn tâm S; Bán kính SK, ST, SL; Đường kính LT.

b)

*) Hình tròn tâm B; Bán kính BG, BA, BC; Đường kính AC.

*) Hình tròn tâm D; Bán kính DE, DB, DC; Đường kính BC.

Toán lớp 3 Tập 1 trang 80 Bài 2Thực hành vẽ hình tròn bằng com-pa.

a) Sử dụng com-pa để vẽ hình tròn.

Toán 3 trang 79, 80 Hình tròn - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

b) Vẽ em bé và ông mặt trời.

Toán 3 trang 79, 80 Hình tròn - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Lời giải:

Học sinh quan sát và thực hành.

Toán lớp 3 Tập 1 trang 80 Luyện tập

Toán lớp 3 Tập 1 trang 80 Bài 1Câu nào đúng, câu nào sai?

Trong một hình tròn:

a) Chỉ có một bán kính và một đường kính.

b) Có nhiều bán kính và nhiều đường kính.

c) Các đường kính dài bằng nhau.

d) Đường kính dài gấp 2 lần bán kính.

Lời giải:

Trong một hình tròn: Các bán kính dài bằng nhau; Tâm là trung điểm của đường kính; Đường kính dài gấp hai lần bán kính.

a) Sai

b) Đúng

c) Đúng

d) Đúng

Bài viết liên quan

162