Lý thuyết Hóa học lớp 8

Lớp 8 là năm đầu tiên học sinh được tiếp xúc và học môn Hóa học. Chương trình Hóa học 8 sẽ bao gồm những kiến thức cơ bản nhất giới thiệu sơ lược về môn Hóa. Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức cũng như lý thuyết môn Hóa học lớp 8 Học kì 1, Học kì 2, loạt bài này sẽ tổng hợp, tóm tắt, hệ thống kiến thức lý thuyết Hóa học 8 theo từng bài học.