Giải Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều Bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

Hoidap.vietjack.com trân trọng giới thiệu: lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc sách Cánh diều hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 6 Bài 27. Mời các bạn đón xem:

55
  Tải tài liệu

Giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

Video giải KHTN 6 Bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

Câu hỏi trang 140 Khoa học tự nhiên 6:

Treo một vật nhỏ bằng sắt vào giá đỡ như hình 27.1 a.

a. Dùng tay kéo nhẹ vật để dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng như hình 27.1 b. Buông tay cho vật trở lại đứng yên như cũ.

b. Đưa từ từ một thanh nam châm lại gần vật sao cho dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng như hình 27.1 c.

Để làm cho dây treo vật lệch khỏi phương thẳng đứng có nhất thiết phải chạm thanh nam châm vào vật không?

Tài liệu VietJack

Trả lời:

Để làm cho dây treo vật lệch khỏi phương thẳng đứng không nhất thiết phải chạm thanh nam châm vào vật, vì:

Thanh nam châm có thể hút các vật bằng sắt khi lại gần và làm vật đó lệch khỏi phương thẳng đứng.

Câu hỏi trang 141 Khoa học tự nhiên 6:

Hãy nêu các ví dụ khác về lực tiếp xúc mà em biết?

Trả lời:

- Lực tiếp xúc do búa tác dụng vào đinh, làm đinh ngập sâu vào tường.

Tài liệu VietJack

- Lực do chân đè vào quả bóng, làm nó bị biến dạng

Tài liệu VietJack

Câu hỏi trang 141 Khoa học tự nhiên 6:

Hãy nêu các ví dụ về lực không tiếp xúc mà em biết?

Trả lời:

Lực hút của Trái Đất tác dụng lên quả táo, khi quả táo rơi khỏi cây sẽ rơi về phía Trái Đất.

Tài liệu VietJack

- Lực hút giữa Trái Đất và Mặt Trăng:

Tài liệu VietJack

Câu hỏi trang 141 Khoa học tự nhiên 6:

Có hai thanh nam châm. Mỗi thanh có cực bắc được đánh dấu là N, cực nam được đánh dấu là S. Em hãy dùng hai thanh nam châm này để chứng tỏ rằng các cực cùng tên của chúng đẩy nhau, các cực khác tên hút nhau.

Trả lời:

Học sinh làm thí nghiệm và nhận thấy:

- Khi đặt hai cực của cùng tên của hai thanh nam châm lại gần nhau thì chúng đẩy nhau.

- Khi đặt hai cực của khác tên của hai thanh nam châm lại gần nhau thì chúng hút nhau.

Tài liệu VietJack

Bài viết liên quan

55
  Tải tài liệu