Công thức cấu tạo của CH4O và gọi tên | Đồng phân của CH4O và gọi tên

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của CH4O và gọi tên đúng các đồng phân của CH4O tương ứng.

3018
  Tải tài liệu

Công thức cấu tạo của CH4O và gọi tên | Đồng phân của CH4O và gọi tên

Ứng với công thức phân tử CH4O thì chất có thể là ancol

Đồng phân CTCT thu gọn Tên gọi
Công thức cấu tạo của CH4O và gọi tên | Đồng phân của CH4O và gọi tên

CH3-OH

Metanol

 

Hỏi đáp VietJack

Vậy CH4O có 1 đồng phân ancol, có tên gọi là Metanol.

Bài viết liên quan

3018
  Tải tài liệu