Quá trình xử lí phụ phẩm trồng trọt chế phẩm vi sinh của địa phương em có giống với quy trình ở Hình 23.3 không

Trả lời Luyện tập 1 trang 125 Công nghệ 10 sách Cánh Diều, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 10

212


Giải Công nghệ lớp 10 Bài 23: Công nghệ vi sinh trong bảo vệ môi trường và xử lí chất thải trồng trọt

Luyện tập 1 trang 125 Công nghệ 10: Quá trình xử lí phụ phẩm trồng trọt chế phẩm vi sinh của địa phương em có giống với quy trình ở Hình 23.3 không? Hãy nêu sự khác biệt nếu có.

Giải Công nghệ 10 Bài 23: Công nghệ vi sinh trong bảo vệ môi trường và xử lí chất thải trồng trọt - Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời:

Quá trình xử lí phụ phẩm trồng trọt bằng chế phẩm vi sinh của địa phương em có giống với quy trình ở Hình 23.3.

Bài viết liên quan

212