Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25 có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba phacó đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí Công nghệ  lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Công nghệ 12

3305
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25 (có đáp án): Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

Câu 1: Nếu máy biến áp nối sao – sao có dây trung tính thì

A. Kd = Kp

B. Kd = 1/Kp

C. Kd = √3 Kp

D. Kd = Kp/√3

Đáp án: A

Câu 2: Nếu máy biến áp nối sao – tam giác thì:

A. Kd = Kp

B. Kd = √3 Kp

C. Kp = √3 Kd

D. Kp = Kd/√3

Đáp án: B

Câu 3: Nếu máy biến áp nối tam giác – sao có dây trung tính thì:

A. Kp = √3 Kd

B. Kd = Kp/√3

C. Kd = √3 Kp

D. Kd = 1/Kp

Đáp án: B

Câu 4: Cấu tạo máy biến áp ba pha:

A. Chỉ có lõi thép

B. Chỉ có dây quấn

C. Có lõi thép và dây quấn

D. Có lõi thép hoặc dây quấn

Đáp án: C

Câu 5: Máy biến áp đấu dây kiểu:

A. Nối sao – sao có dây trung tính

B. Nối sao – tam giác

C. Nối tam giác – sao có dây trung tính

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án: D

Câu 6: Công thức tính hệ số biến áp pha:

A. 

B. 

C. 

D. 

Đáp án: A

Câu 7: Công thức tính hệ số biến áp dây:

A. 

B. 

C. 

D. 

Đáp án: B

Câu 8: Máy điện xoay chiều ba pha là:

A. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều ba pha

B. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều một pha

C. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều một pha và ba pha

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án: A

Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Máy điện tĩnh: khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau

B. Máy điện tĩnh: khi làm việc không có bộ phận nào chuyển động

C. Máy điện quay: khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau.

D. Máy điện tĩnh và máy điện quay là máy điện xoay chiều ba pha

Đáp án: A

Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai: máy biến áp ba pha:

A. Là máy điện tĩnh

B. Biến đổi điện áp của hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha

C. Không biến đổi tần số

D. Biến đổi điện áp và tần số của hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha

Đáp án: D

Bài viết liên quan

3305
  Tải tài liệu