Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí Công nghệ  lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Công nghệ 12

2154
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 (có đáp án): Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Câu 1: Đâu là khâu cuối cùng của hệ thống thông tin?

A. Anten

B. Modem

C. Màn hình tivi

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Đáp án: C

Câu 2: Tín hiệu đã phát đi được thu, nhận bằng thiết bị?

A. Modem

B. Màn hình tivi

C. Loa

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Đáp án: A

Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tín hiệu âm thanh muốn được phát đi phải được biến đổi về dạng tín hiệu điện.

B. Tín hiệu hình ảnh muốn được phát đi phải được biến đổi về dạng tín hiệu điện.

C. Tín hiệu chứ và số muốn được phát đi phải được biến đổi về dạng tín hiệu điện.

D. Cả 3 đáp án đều sai.

Đáp án: D. Vì cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tín hiệu được phát đi được thu, nhận bằng một thiết bị hay một mạch nào đó.

B. Phần phát thông tin đưa nguồn tin cần thu tới nơi cần phát.

C. Khối xử lí tin gia công và khuếch đại nguồn tín hiệu

D. Môi trường truyền thông tin như dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ.

Đáp án: B. Vì phần phát thông tin đưa nguồn tin cần phát tới nơi cần thu

Câu 5: Đâu là sơ đồ khối của phần phát thông tin?

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 6: Sơ đồ khối phần phát thông tin là:

A. 

B. 

C. 

D. 

Đáp án: B. Vì đáp án D là sơ đồ khối phần phát thông tin, đáp án A, C là sơ đồ sai.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Hệ thống thông tin là hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết.

B. Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện.

C. Hệ thống viễn thông là một phần của hệ thống thông tin.

D. Cả 3 đáp án đều đúng.

Đáp án: D

Câu 8: Có mấy phương pháp truyền thông tin?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: B. Vì đó là truyền trực tuyến và truyền qua không gian.

Câu 9: Môi trường truyền dẫn:

A. Truyền trực tuyến

B. Truyền qua không gian

C. Cả 2 đều sai

D. Cả 2 đều đúng

Đáp án: D

Câu 10: Tìm câu trả lời sai: Thiết bị truyền thông tin qua không gian là:

A. Điện thoại di động

B. Điện thoại cố định

C. Radio

D. Truyền hình

Đáp án: B. Vì điện thoại cố định là truyền trực tuyến.

Bài viết liên quan

2154
  Tải tài liệu