Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 18 có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 18: Máy tăng âm có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí Công nghệ  lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Công nghệ 12

2078
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 18 (có đáp án): Máy tăng âm

Câu 1: Tín hiệu âm tần được lấy từ:

A. Micro

B. Đĩa hát

C. Băng casset

D. Tất cả đều đúng

Đáp án: D

Câu 2: Cường độ âm thanh do khối nào quyết đinh

A. Mạch âm sắc

B. Mạch tiền khuếch đại

C. Mạch khuếch đại trung gian

D. Mạch khuếch đại công suất

Đáp án: D

Câu 3: Các mạch tiền khuếch đại, khuếch đại trung gian, khuếch đại công suất giống nhau về chức năng là:

A. Khuếch đại tín hiệu

B. Cung cấp điện cho toàn bộ máy

C. Tiếp nhận tín hiệu âm tần từ micro, đĩa hát,...

D. Cả 3 đáp án đều sai

Đáp án: A. Vì nguồn nuôi cung cấp điện, mạch vào tiếp nhận tín hiệu từ micro, đĩa hát,...

Câu 4: Sơ đồ khối máy tăng âm gồm:

A. 5 khối

B. 6 khối

C. 7 khối

D. 8 khối

Đáp án: C

Câu 5: Trong các khối sau, khối nào không thuộc sơ đồ khối máy tăng âm:

A. Mạch vào

B. Mạch ra

C. Mạch tiền khuếch đại

D. Mạch khuếch đại công suất

Đáp án: B. Không có mạch ra

Câu 6: Khối nào cung cấp điện cho toàn bộ máy tăng âm

A. Mạch vào

B. Mạch khuếch đại công suất

C. Nguồn nuôi

D. Loa

Đáp án: C

Câu 7: Khối nào điều chỉnh độ trầm bổng của âm thanh

A. Mạch vào

B. Mạch tiền khuếch đại

C. Mạch âm sắc

D. Mạch khuếch đại trung gian

Đáp án: C

Câu 8: Máy tăng âm:

A. Là thiết bị khuếch đại tín hiệu âm thanh.

B. Là thiết bị khuếch đại tín hiệu hình ảnh.

C. Là thiết bị khuếch đại tín hiệu âm thanh và hình ảnh.

D. Cả 3 đáp án đều sai.

Đáp án: A

Câu 9: Dựa vào đâu để phân loại máy tăng âm

A. Dựa vào chất lượng máy tăng âm.

B. Dựa vào công suất máy tăng âm

C. Dựa vào linh kiện máy tăng âm

D. Cả 3 đáp án đều đúng.

Đáp án: D

Câu 10: Để âm thanh phát ra cho người nghe trong phạm vi rộng, người ta phải:

A. Khuếch đại âm thanh

B. Khuếch đại hình ảnh

C. Khuếch đại âm thanh và hình ảnh

D. Đáp án khác

Đáp án: A

Bài viết liên quan

2078
  Tải tài liệu