Đại học Dầu khí Việt Nam

Cập nhật thông tin tuyển sinh trường Đại học Dầu khí Việt Nam năm 2022 mới nhất. Bài viết sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, thời gian xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, điểm chuẩn các năm, .... Mời các bạn đón xem:
 

118


Đại học Dầu khí Việt Nam

Phương án tuyển sinh

Phương án tuyển sinh trường Đại học Dầu khí Việt Nam năm 2022 mới nhất

Phương thức tuyển sinh Đại học Dầu khí Việt Nam năm 2022

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT Đại học Dầu khí Việt Nam năm 2022

Đại học Dầu khí Việt Nam xét tuyển bổ sung năm 2022

Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển

Điểm xét tuyển đầu vào Đại học Dầu khí Việt Nam năm 2022

Điểm chuẩn năm 2021 Đại học Dầu Khí Việt Nam

Điểm chuẩn năm 2020 Đại học Dầu Khí Việt Nam

Học phí

Học phí Đại học Dầu khí Việt Nam năm 2022

Học phí Đại học Dầu khí Việt Nam năm 2019 – 2020

Ngành/Chương trình đào tạo

Thông tin chung

Các thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Dầu khí Việt Nam và các đối tác Quốc tế năm 2021

 

Bài viết liên quan

118