Lý thuyết Công nghệ lớp 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà

Tổng hợp lý thuyết, nội dung của các bài học Công nghệ lớp 9 và bộ 100 câu hỏi trắc nghiệm Lắp đặt mạng điện trong nhà được biên soạn bám sát theo nội dung chương trình Công nghệ 9: Lắp đặt mạng điện trong nhà giúp bạn học tốt môn học Công nghệ lớp 9 hơn.