Trả Lời
Hỏi chi tiết
...Xem câu hỏi chi tiết

Quảng cáo

1 câu trả lời 59

Để trung hòa 300 ml dung dịch NaOH 0,4M, cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 0,15M. Giá trị của V là
0 bình luận

Quảng cáo

Câu hỏi hot cùng chủ đề
Thành viên hăng hái nhất

Xếp hạng tuần này

Xếp hạng tháng này

Xem thêm button Rút gọn button
Gửi báo cáo thành công!