52
72
20
2165
483
84
78
52
88
46
76
39
1 114
172
1 120
91
198
142
31
1 151
53
101
51
49
60
36
39
46
1 77
46
47
48
1 612
3 5543
25
34
51
34
134
147
Thành viên hăng hái nhất

Xếp hạng tuần này

Xếp hạng tháng này

Xem thêm button Rút gọn button